Utvider muligheten til å permittere igjen
Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen vil midlertidig utvide arbeidsgiveres mulighet til å permittere ansatte. Foto: Ingrid Asp, Arbeids- og sosialdepartementet

Utvider muligheten til å permittere igjen

Regjeringen foreslår at det fra 1. november blir mulig å permittere ansatte i 52 uker.

     

Mange arbeidstakere har vært permittert i perioden etter at Norge ble rammet av koronapandemien for fullt i mars.  

Til tross for at de nå ser lyspunkter i økonomien, varsler regjeringen at de vil utvide arbeidsgiveres rett til å permittere fra 26 til 52 uker fra 1. november.

– Vi varslet før sommeren at vi ville følge situasjonen i arbeidsmarkedet nøye, og komme tilbake i august med en vurdering av behovet for å utvide permitteringsperioden ytterligere, skriver arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

For næringslivet vil utvidelsen av permitteringsperioden gjøre koronasituasjonen mer håndterbar, heter det i pressemelding.

Ny arbeidsgiverperiode

Samtidig varsler regjeringen at det vil bli en ny arbeidsgiverperiode II på 5 dager for permitteringer som har vart i 30 uker eller mer pr. 1. januar 2021.

– Dette må ikke bli et hinder for at folk kommer tilbake i jobb. Vi er opptatt av at arbeidsgivere reelt sett må vurdere om de skal beholde folk permittert eller om arbeidskraften skal gjøres disponibel for andre, sier statsminister Erna Solberg til VG.

Tilbake til normalt neste sommer

­Samtidig varsler regjeringen at utvidelsen av muligheten til å permittere er midlertidig, og at vi skal tilbake til normalen neste sommer.

– Regjeringen legger til grunn at disse endringene er knyttet til den ekstraordinære situasjonen norsk økonomi nå opplever, og at behovet for utvidet permitteringsperiode er midlertidig. Det legges derfor til grunn at maksimal periode med fritak for lønnsplikt og dagpenger under permittering igjen blir 26 uker for permitteringer som iverksettes etter 30. juni 2021, dersom forholdene ligger til rette for det.

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!Lønnsmedarbeiderdagen 2020