Utvider muligheten til å permittere
Simployers juridiske HR- ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh sier regjeringen vil gi arbeidsgivere en utvidet mulighet til å permittere ansatte.

Utvider muligheten til å permittere

Regjeringen vil gjøre det mulig å permittere uten lønn i en lengre periode.

     

Arbeidsgivere kan i dag maksimalt permittere ansatte uten lønn i 26 uker innenfor siste 18-månedersperiode. Regjeringen har nå midlertidig utvidet denne perioden.

– Endringen går ut på at det blir en utvidelse av dagpengeperioden for permitterte gjennom å utvide perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt for de som var permittert før 1. mars 2020. Endringen innebærer at staten betaler dagpenger for permitterte utover dagens 26 uker. Inntil videre gjelder dette ut juni, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh.

Endringen er tatt inn i forskrift om lønnsplikt under permittering § 2. I bestemmelsen står det følgende:

"Arbeidsgivere som per 27. mars 2020 har 14 eller færre uker igjen av perioden med fritak fra lønnsplikt, jf. permitteringslønnsloven § 3 tredje ledd, får forlenget fritaksperioden frem til og med 30 juni 2020. Begrensningen på 18 måneder i permitteringslønnsloven § 3 tredje ledd gjelder ikke ved forlengelse av fritaksperioden etter denne bestemmelsen."

Skaper store problemer

Statsminister Erna Solberg sier forslaget er en del av regjeringens planer for å hjelpe arbeidslivet i den krevende fasen vi nå står inne i.

– Norge har nå det høyeste antallet permitterte og arbeidsledige siden andre verdenskrig. Kampen for å slå ned smitten, skaper store problemer for bedrifter og enkeltmennesker over hele landet. Tiltakene vi kommer med skal hjelpe folk og bedrifter gjennom krisen, sier statsminister Erna Solberg.

AKTUELT KURS: Alt om permitteringer

SE OGSÅ: Simployer permitteringsplanlegging og etterfølgerplanlegging

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!