Varsler ytterligere forenkling

Statsminister Jens Stoltenberg varsler ytterligere forenkling for næringslivet gjennom tallfestede mål, konkrete tiltak og planer.

     

I følge tall fra NHO, bruker norske bedrifter 54 milliarder kroner på lovpålagt kontorarbeid. Nå varsler statsministeren at dette beløpet skal reduseres gjennom planer og tiltak som skal presenteres i løpet av våren.

- I løpet av våren vil vi legge frem et tallfestet mål for å redusere kostnadene bedrifter har for å følge opp krav fra myndighetene. Det skal følges av konkrete tiltak og planer for å nå dette målet, varslet statsminister Jens Stoltenberg i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre tidligere denne uken.
Han minnet om at regjeringen før jul foreslo å fjerne revisjonsplikten for småbedrifter, noe som gir store besparelser for små bedrifter. Dette er av de største forenklingstiltak som noen gang er gjennomført.
- Vi skal selvsagt ikke fjerne regler som er nødvendige på bakgrunn av for eksempel forbrukerhensyn, miljøhensyn, kriminalitetsbekjempelse, helse eller for å sikre fellesskapet inntekter. Dette handler om en fornuftig vurdering av eksisterende regelverk, sa Jens Stoltenberg.

NHO positive
John G. Bernander i NHO er positiv til signalene fra statsministeren.
- En slik tallfesting har vi lenge ment er sentralt, både som mål og virkemiddel, det viser erfaringene fra andre land, sier han til NHO.no. Arbeidet med forenkling må være solid forankret i regjeringen. Det er det nå. Næringsministeren har vært tydelig på å ville levere resultater og det er bra at også finansministeren er med på laget. Sammen har de allerede levert et lenge etterlengtet gjennomslag for NHOs forslag om å fjerne revisjonsplikten for de mindre aksjeselskapene.

Det var i desember at regjeringen la frem forslaget som skal gjøre hverdagen enklere for små bedrifter. Forslaget innebærer at aksjeselskaper med inntekter på mindre enn fem millioner og en balanse på mindre enn 20 millioner kroner, aktivt skal kunne fravelge revisjon.

Forslaget skal opp til behandling i Stortinget til våren.

Last ned gratis e-bok:
Slik velger du riktig personalhåndbok

En personalhåndbok er en effektiv måte for arbeidsgiver å kommunisere med sine ansatte. Medarbeiderne får for eksempel enkel tilgang til å selv kunne finne ut av hva som forventes av dem på arbeidsplassen, hvilke goder som er tilgjengelige og hva de har krav på fra arbeidsgiver. 

Last ned gratis her.