Vikarer blir 60 prosent dyrere

Vikarer blir 60 prosent dyrere

Arbeidsgiverforening tror vikarbyrådirektivet øker utgiften til innleide vikarer med 60 prosent over natten.

     

1. januar 2013 innføres det omstridte vikarbyrådirektivet i norsk arbeidsliv. Hovedprinsippet i det er at innleid arbeidskraft skal likebehandles med ansatte i innleievirksomheten.

Det betyr at dersom din virksomhet leier inn en vikar fra for eksempel Adecco, skal vedkommende ha samme timelønn som om han var ansatt direkte i virksomheten din. Når man legger inntjeningen Adecco skal ha på toppen av timelønnen til den innleide vikaren, blir det en betydelig utgift for virksomheten.

Kurs i de nye reglene
- Det er så dumt at det ikke er til å forstå, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri til Dagens Næringsliv.

Hvordan rammer innføringen av vikarbyrådirektivet deg? På kurset Arbeidsmiljøloven får du en grundig innføring i de nye reglene.

Da vikarbyrådirektivet ble kjent i Norge, vakte det oppstandelse hos fagbevegelsen som fryktet at direktivet ville føre til færre faste ansettelser og økt bruk av vikarer. Nå er det i stedet arbeidsgiversiden med Norsk Industri, som advarer mot at regjeringen har valgt å innføre direktivet uten noen unntak.

- Norge er det eneste høykostlandet som implementerer uten å ta i bruk unntaktsbestemmelsen, sier Lier-Hansen til avisen.

Spesielt frykter han at det nye prinsippet om likebehandling vil føre til en enorm økning av utgiftene til bedrifter i oljeleverandørnæringen, som i perioder har leid inn opp mot 1000 arbeidstakere for å ta unna den voldsomme etterspørselen i markedet. Ifølge Lier-Hansen vil de kunne vente seg økte kostnader i timelønningene på mellom 50 og 60 prosent.

- Dette er ikke småpenger for bedrifter som kanskje har 1000 ansatte. Det kan dreie seg om 140 millioner kroner over natten. Dette er dramatisk. Det hever kostnadene enormt, påstår Lier-Hansen.

Ber om utsettelse
EU har åpnet for å gjøre unntak fra å lovfeste likebehandling i tilfeller der den innleide arbeidstakeren er fast ansatt i vikarbyrået eller hvis vikarbyrået har egen tariffavtale. Slike unntaksbestemmelser har både Finland, Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland vedtatt. Men ikke Norge.

Nå mener Lier-Hansen at innføringen av det omstridte vikarbyrådirektivet blir utsatt til sommeren slik at man kan høste erfaringer av hvordan andre høykostland i Europa lykkes med innføringen av direktivet.

Last ned gratis e-bok:
Slik velger du riktig personalhåndbok

En personalhåndbok er en effektiv måte for arbeidsgiver å kommunisere med sine ansatte. Medarbeiderne får for eksempel enkel tilgang til å selv kunne finne ut av hva som forventes av dem på arbeidsplassen, hvilke goder som er tilgjengelige og hva de har krav på fra arbeidsgiver. 

Last ned gratis her.Last ned gratis plansje: Når kan arbeidstakere kreve fri fra jobben