Vikarer blir 60 prosent dyrere

Vikarer blir 60 prosent dyrere

Arbeidsgiverforening tror vikarbyrådirektivet øker utgiften til innleide vikarer med 60 prosent over natten.

     

1. januar 2013 innføres det omstridte vikarbyrådirektivet i norsk arbeidsliv. Hovedprinsippet i det er at innleid arbeidskraft skal likebehandles med ansatte i innleievirksomheten.

Det betyr at dersom din virksomhet leier inn en vikar fra for eksempel Adecco, skal vedkommende ha samme timelønn som om han var ansatt direkte i virksomheten din. Når man legger inntjeningen Adecco skal ha på toppen av timelønnen til den innleide vikaren, blir det en betydelig utgift for virksomheten.

Kurs i de nye reglene
- Det er så dumt at det ikke er til å forstå, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri til Dagens Næringsliv.

Hvordan rammer innføringen av vikarbyrådirektivet deg? På kurset Arbeidsmiljøloven får du en grundig innføring i de nye reglene.

Da vikarbyrådirektivet ble kjent i Norge, vakte det oppstandelse hos fagbevegelsen som fryktet at direktivet ville føre til færre faste ansettelser og økt bruk av vikarer. Nå er det i stedet arbeidsgiversiden med Norsk Industri, som advarer mot at regjeringen har valgt å innføre direktivet uten noen unntak.

- Norge er det eneste høykostlandet som implementerer uten å ta i bruk unntaktsbestemmelsen, sier Lier-Hansen til avisen.

Spesielt frykter han at det nye prinsippet om likebehandling vil føre til en enorm økning av utgiftene til bedrifter i oljeleverandørnæringen, som i perioder har leid inn opp mot 1000 arbeidstakere for å ta unna den voldsomme etterspørselen i markedet. Ifølge Lier-Hansen vil de kunne vente seg økte kostnader i timelønningene på mellom 50 og 60 prosent.

- Dette er ikke småpenger for bedrifter som kanskje har 1000 ansatte. Det kan dreie seg om 140 millioner kroner over natten. Dette er dramatisk. Det hever kostnadene enormt, påstår Lier-Hansen.

Ber om utsettelse
EU har åpnet for å gjøre unntak fra å lovfeste likebehandling i tilfeller der den innleide arbeidstakeren er fast ansatt i vikarbyrået eller hvis vikarbyrået har egen tariffavtale. Slike unntaksbestemmelser har både Finland, Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland vedtatt. Men ikke Norge.

Nå mener Lier-Hansen at innføringen av det omstridte vikarbyrådirektivet blir utsatt til sommeren slik at man kan høste erfaringer av hvordan andre høykostland i Europa lykkes med innføringen av direktivet.

Last ned gratis e-bok:
Slik velger du riktig personalhåndbok

En personalhåndbok er en effektiv måte for arbeidsgiver å kommunisere med sine ansatte. Medarbeiderne får for eksempel enkel tilgang til å selv kunne finne ut av hva som forventes av dem på arbeidsplassen, hvilke goder som er tilgjengelige og hva de har krav på fra arbeidsgiver. 

Last ned gratis her.