Viktig å gi ansatte tid til å vurdere sluttpakker
Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

Viktig å gi ansatte tid til å vurdere sluttpakker

I en fersk dom blir sluttpakkene kjent ugyldig, blant annet fordi de ansatte fikk for liten tid til å vurdere avtalene.

     

Mange arbeidsgivere bruker sluttpakker i forbindelse med nedbemanning, blant annet for å unngå eller redusere bruken av ufrivillige oppsigelser.  

I en fersk dom fra Borgarting Lagmannsrett fikk sju tidligere ansatte i Shell medhold i at avtalene de hadde undertegnet, hvor de frasa seg retten til tidligpensjon, ikke var gyldige.

- De ansatte ble overtallige etter at Shell solgte deler av virksomheten sin til et annet selskap. I forbindelse med salget mente de ansatte at de var blitt lovet at policyen og praksisen i Shell skulle videreføres. Denne ga dem rett til kompensasjonspakke eller avtale om tidligpensjon ved overtallighet. Gjennom en sluttavtale i det nye selskapet sa de sju imidlertid fra seg retten til tidligpensjon, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

Under en uke til å vurdere avtalen

Ifølge dommen fikk de ansatte under en uke på seg til å vurdere sluttpakken. Det ble avholdt et informasjonsmøte 23. november 2015, før de overtallige enkeltvis ble presentert for sluttpakker i løpet av de to neste dagene. Fristen for å undertegne var satt til 30. november 2015.

De ansatte fikk beskjed om at de ville bli oppsagt og miste sluttpakken dersom de takket nei.

- Ankende parter ville sannsynligvis ikke inngått sluttavtalen uten det betydelige presset de var utsatt for, der arbeidsgiver ga misvisende opplysninger om adgang til tidligpensjon og varsel om oppsigelse. Styrkeforholdet blir her avgjørende, heter det blant annet i dommen

De ansatte mener de til sammen tapte opp mot 14 millioner kroner på å inngå sluttavtalen.

Ble kjent ugyldig

I dommen fra Borgarting Lagmannsrett blir avtalene om sluttpakker kjent ugyldig. Retten kom til at det ville være i strid med god forretningsskikk å gjøre de gjeldende.

- Retten legger vekt på at arbeidsgiver la press på de ansatte for å inngå avtalen, at de fikk misvisende eller mangelfulle opplysninger om sine rettigheter og at det var kort frist for å godt avtalen, sier Hans Gjermund Gauslaa.

Et flertall i retten kom frem til at sluttavtalene skal endres til å ta utgangspunkt i tidligpensjon. Fordi retten mener saken har vært tvilsom, slipper arbeidsgiver å betale saksomkostninger.

Kan legge føringer for arbeidsgivere

Gauslaa sier denne dommen kan legge noen føringer på hvordan arbeidsgiver går frem når de tilbyr ansatte sluttpakker.

- Det er viktig at arbeidsgiver er åpen om konsekvensene av å inngå en sluttavtale. Det betyr at det må være tydelig for den ansatte hva de mister ved å inngå avtalen, og hva som skjer dersom det ikke oppnås enighet. Det er også viktig å gi ansatte litt ro rundt et tilbud om sluttpakke, og la arbeidstakeren få tid til å vurdere innholdet i pakken sammen med en rådgiver, sier Gauslaa.

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!