HR/Personal - din trygghet i HR rollen

Et helhetlig produkt for deg som jobber med HR/Personal. Tar for seg regelverket du må forholde deg til og gir deg gode tips på hvordan du skal gjennomføre etter beste praksis. 

Faghjelp er en digital kunnskapsbase hvor du selv kan søke etter svar, og med fagsupport kan du også fritt kontakte våre juridiske rådgivere skriftlig eller på telefon.

 

Vi opplever nå at mange arbeidsgivere er usikre på hvordan korona-situasjonen påvirker deres virksomhet. Det kan f.eks være hvilke rettigheter en arbeidstaker har hvis man blir satt i karantene eller hvordan man håndterer omsorgspenger når skoler og barnehager nå er stengt. Våre eksperter jobber nå døgnet rundt for å dekke alle arbeidsgiveres behov. 

Hei på dere! Dere er så dyktige :-) :-) Tror ikke at det finnes en annen leverandør som kan gjøre den jobben like godt som dere. Det er bare å fortsette....
Ljubica Matosic / Akershus fylkeskommune

 

 

 

Klikk her for å se våre spørsmål og svar knyttet til koronautbruddet.

Arbeidsrett

 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Arbeidstid og overtid
 • Permisjoner
 • Permittering
 • Arbeid av barn og ungdom
 • Midlertidig ansettelse
 • Skiftplan og turnusplan
 • Oppsigelser og avskjed
 • Verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Trygderett

 • Arbeidstakers sykdom
 • Opptjening av retten til sykepenger
 • Refusjon av sykepenger
 • Bruk av egenmelding
 • Arbeidsgiverperioden
 • Beregning av sykepenger
 • Oppfølging av sykmeldte
 • Barn og barnepassers sykdom
 • Svangerskap

Ferie

 • Ferie og feriepenger
 • Ferieavvikling
 • Planlegging av ferie
 • Overføring av ferie
 • Sykdom og ferie
 • Foreldrepermisjon og ferie
 • Oppsigelse og ferie
 • Uavviklet ferie
 • Ferie til arbeidstakere over 60 år

Praktisk HR

 • Strategisk HR
 • Employer branding
 • Rekruttering
 • Preboarding og onboarding
 • Utvikling og oppfølging
 • Konflikthåndtering
 • Organisering og endring
 • HR rollen - lederstøtte
 • Lønn og belønning

Klikk her for å lese mer.

 
subject

Søk og les

Du får artikler som forteller deg hvordan du skal fortolke regelverket og hvordan du praktisk skal gå fram i arbeidslivets prosesser. Forklart på en enkel og forståelig måte. 

forum

Diskutér

Du får tilgang til et unikt forum bare for dere som jobber med HR. Her kan "best practis" diskuteres med likesinnede og eksperter.

email

Fagsupport

Ønsker du ikke å dele problemstillingen i forum og i stedet ta det "en til en" med ekspert, kan du gjøre det via epost.

create

Maler og skjemaer

Du får en omfattende samling av epostmaler, brevmaler, avtalemaler og skjemaer. 

 

 

Bestill nå

-  Pris er kr 13 836 pr. år, eller kr 1 153 pr. måned, inklusive fri fagsupport.