Økonomi og administrasjon

Simployers økonomi- og administrasjonsavdeling holder orden på personal, lønn og regnskap.

Økonomi og administrasjonsavdelingen har blant annet ansvaret for konsernregnskapet, oppfølging av lønn og sørger for at skatter og avgifter blir behandlet på riktig måte. De ansatte har et solid fagmiljø, og får stadig spennende utfordringer, i tillegg til de rutinemessige oppgavene, i form av prosjekter i samarbeid med andre avdelinger på huset. Da Simployer har kontorer i Sverige og Polen vil det for noen av medarbeiderne kunne innebære noe reising og oppfølging av deres regnskap også.

Når vi vurderer å styrke bemanningen i avdelingen kan vi være interessert i å vite mer om deg som har kompetanse og erfaring som kan passe inn her.