Rådgivning og kursvirksomhet

Simployers rådgiveravdeling er på mange måter selve kjernen i vår virksomhet og vårt kvalitetsstempel gjennom alle år. Her ligger den unike fagkunnskapen, ekspertisen og erfaringene som arbeidsgivere i hele Norge benytter seg av. Vi er deres rådgivere og sparringspartner på våre fagområder. Rådgiverne holder kurs, oppdaterer våre produkter svarer på supporthenvendelser, og legger sin fagkunnskap inn i utvikling av nye produkter og tjenester. Rådgiverne bistår kundene våre med fagkunnskap på mange ulike måter, og er opptatt av hva kunden og markedet har behov for.

Har du det vi ser etter?

Vi er alltid interessert i å knytte til oss mennesker som har riktig kompetanse for Simployer. Du må like å snakke med mennesker, og det er viktig at du er god til å formidle både fag og erfaringer. Vi vil gjerne høre fra deg hvis du har faglig kompetanse og/eller praktisk erfaring rundt ett eller flere av følgende områder:

  • Arbeidsrett
  • Ferie
  • Sykepenger og permisjoner
  • Pensjoner/AFP
  • Lønn og innberetning
  • Regnskap, skatt og moms
  • HR/ledelse/organisasjonsutvikling
  • HMS