Kjære Simployer-kunde 

Korona-utbruddet gir oss driftsmessige og organisatoriske utfordringer som vi må finne løsninger på som får konsekvenser for deg og din virksomhet. Vi ønsker å informere deg om hvordan vi organiserer oss og planlegger under korona-utbruddet.

 

Vi unngår fysiske møtepunkt

I Simployer innfører vi nå hjemmekontor for våre ansatte. Vi vil ha tilgjengelig personell for å svare opp spørsmål og levere våre tjenester så nært opp til normalen som mulig på tross av hjemmekontor.

Vi tar hensyn til våre ansatte som er i nær relasjon til personer som er særdeles utsatt dersom de blir utsatt for smitte. Dette betyr at disse ikke vil være i direkte kundekontakt den nærmeste tiden, og vi oppfordrer også sterkt til at møter avholdes digitalt

Vi er tilgjengelige

Som din kompetanseleverandør skal vi gjøre alt for at du som kunde skal føle deg trygg.

Vi har en nettside der du finner svar på spørsmål du har som arbeidsgivere, og denne besvares av våre rådgivere. Les mer her.  

Våre fysiske hotellkurs endres til digitale kurs. I tillegg tilbyr vi nye relevante digitale kurs så du kan holde deg faglig oppdatert selv om du er hjemme. Les mer her

Vårt kundesenter for digitale kurs og faghjelp vil være tilgjengelig via mail.

Trykket på fagsupport er nå høyere enn vanlig, og vi har økt bemanningen for å ta hånd om alle henvendelsene. Vi har for en periode stengt muligheten for å stille faglige spørsmål i vårt fagforum, og ber alle som har faglige spørsmål til våre rådgivere om å stille disse i supportsenteret, eller på telefon 69 97 17 00.

Vårt kundesenter for HRM vil være tilgjengelig her.

Vi anbefaler alle å følge myndighetenes råd for å redusere og forebygge smitte. Les mer her.

Tiden fremover blir utfordrende, men Simployer forsøker så langt det er mulig å opprettholde «business as usual» uten personkontakt og fysiske møter.

Vår visjon er fortsatt gjeldende: Vi gjør det enkelt å være en god arbeidsgiver- også i denne utfordrende perioden vi står sammen i nå.

Vi kommer tilbake med oppdatert informasjon dersom våre nåværende rutiner endrer seg.

  

Hilsen Thorfinn Hansen

CEO Infotjenester Group, Simployer AB, Simployer AS

 

 

"Ved å ha fokus på digital læring istedenfor fysiske kurs, hindrer vi samlinger med mennesker som kan lede til smittespredning. "