Praktisk HR - for deg som jobber med HR

Vårt mål med Praktisk HR er at du skal føle trygghet i HR-rollen. Tjenesten gir deg støtte i arbeidshverdagen og gir gode og konkrete tips om hvordan du skal gjennomføre små og store prosesser etter beste praksis.

 

           

 

Temaer i Praktisk HR:

  • Strategisk HR
  • Employer branding
  • Rekruttering
  • Preboarding og onboarding
  • Utvikling og oppfølging
  • Organisering og endring
  • Offboarding
  • HR-rollen - lederstøtte
  • Lønn og belønning

 

 

Pris kr 5 000 pr. år, dvs. kr 417 pr. mnd.

 

 

Praktisk HR gjør deg i stand til å ta riktige beslutninger og gjennomføre HR-prosesser smidig og effektivt. Dette kan være både mindre oppgaver og de store, mer utfordrende prosessene. Vi gir deg gode og konkrete veiledninger på hvordan du kan gjennomføre dette i praksis. Med Infotjenesters eksperter i ryggen vil du ha flere å sparre med og føle deg tryggere både ovenfor ansatte og andre ledere i din virksomhet.

Praktisk HR gir deg en verktøykasse slik at du kan lose virksomheten gjennom de ulike prosessene på best mulig måte, slik at ansatte leverer som forventet uten negativt påvirket arbeidsmiljø. Man må også gjennomføre HR-prosessene i trå med minimumskravene i loven, noe annet vil kunne medføre store kostnader for deg som arbeidsgiver.

Gjennom å abonnere på Praktisk HR kan du bidra positivt til de gode prosessene og til at din arbeidsgiver er og forblir en god arbeidsgiver.

I  disse spesielle dagene hjelper vi veldig mange med hvordan de skal håndtere de ulike problemstillingene virksomheter har knyttet til korona-situasjonen. Våre eksperter innen arbeidsrett og trygderett svarer opp hundrevis av spørsmål på e-post fra våre kunder hver eneste dag . 

 

 

Innholdet i Praktisk HR er utarbeidet i samarbeid med: