Praktisk HR - et verktøy som hjelper deg gjennom koronakrisen

Den pågående koronakrisen stiller høyere krav til HR og ledere enn vanlig. I Praktisk HR får du hjelp til hvordan du skal takle situasjonen. Tjenesten gir deg støtte i arbeidshverdagen og gir deg gode og konkrete tips om hvordan du skal gjennomføre små og store prosesser etter beste praksis. 

 

Temaer i Praktisk HR:

 • Strategisk HR
 • Employer branding
 • Rekruttering
 • Preboarding og onboarding
 • Utvikling og oppfølging
 • Organisering og endring
 • Offboarding
 • HR-rollen - lederstøtte
 • Lønn og belønning

 Pris: kr 5 000 kr. i året, dvs. kr 416 kr pr. mnd.

 

Korona-viruset har medført store endringer og omstillinger for en lang rekke virksomheter. På kort tid har mange har sett seg nødt til å permittere ansatte, hverdagen er snudd på hodet med mye hjemmearbeid og andre endringer og generelt råder en stor usikkerhet om fremtiden.

Dette stiller store krav til alle som jobber med HR eller ledelse: Hvordan kan man bidra til at virksomheten kommer seg gjennom krisen på en måte som også tar vare på de ansatte?

Med tilgang til vårt Faghjelp-produkt "Praktisk HR" får du den støtten du trenger for å ta riktige beslutninger, både under koronakrisen og i tiden etterpå.

Du får gode og konkrete råd om f.eks:

 • Permittering
 • Endringsledelse
 • Informasjon og kommunikasjon i omstillingsprosesser
 • Oppfølging av sykefravær
 • Nedbemanning
 • Organisasjonsstruktur

Ønsker du å sparre med våre rådgivere kan du ta kontakt via vår support-tjeneste når du selv ønsker det.

Oppslagsverket holdes kontinuerlig oppdatert, nylig med tre digitale kurs som er svært relevante i disse dager:

 • Permittering i koronakrisen
 • Kunsten å mestre avstandsledelse
 • Å lede i koronakrisen

Praktisk HR gjør deg i stand til å ta riktige beslutninger og gjennomføre HR-prosesser smidig og effektivt. Dette kan være både mindre oppgaver og de store, mer utfordrende prosessene. Vi gir deg gode og konkrete veiledninger på hvordan du kan gjennomføre dette i praksis. Med Simployers eksperter i ryggen vil du ha flere å sparre med og føle deg tryggere både ovenfor ansatte og andre ledere i din virksomhet.

 Innholdet i Praktisk HR er utarbeidet i samarbeid med: