Sykepengeordningen

Tilbud for deg som har gått på vårens kurs "Ny som lønnsmedarbeider"

Faghjelp Sykepengeordningen er et produkt som er laget for deg som jobber med lønn og/eller HR. 

Produktet omhandler primært plikter og rettigheter i tilknytning til sykdom og fødselspermisjon, i tillegg til sykepenger og fødselspenger. I disse spesielle dagene hjelper vi veldig mange med hvordan du kan håndtere de ulike problemstillingene virksomheter har knyttet til korona-situasjonen. Det kan f.eks være hvilke rettigheter en arbeidstaker har hvis man blir satt i karantene eller hvordan man håndterer omsorgspenger når skoler og barnehager nå er stengt. 

Med supporttjenesten kan du gjennom et helt år kontakte våre eksperter på hverdager mellom 08.00 og 16.00 hvor ofte du vil å spørre eller diskutere temaer. Våre eksperter varsler deg på e-post når endringer i regelverket er planlagt, vedtatt eller trådt i kraft. Med et abonnement på Sykepengeordningen vil du alltid være oppdatert.

Et abonnement, spesielt med support vil gjøre deg veldig effektiv i jobben din. Nå får du til og med prøve oss det første året til sterkt reduserte priser.

 

Gå til bestilling

 

 

Som lønnsansvarlig for Helse Nord-Trøndelag kommer jeg opp i mange forskjellige problemstillinger vedr lønn, ferie, sykepenger, foreldrepenger, reiseregninger, skatt, arb.avg. osv. Jeg er meget fornøyd med oppslagsverket og tilbakemelding fra fagsupport på de sakene jeg har vært usikker på.
Arild Kvilt / Helse Nord-Trønderlag HF
subject

Søk og les

Du får artikler som forteller deg hvordan du skal fortolke regelverket og hvordan du praktisk skal gå fram i arbeidslivets prosesser. Forklart på en enkel og forståelig måte. 

forum

Diskutér

Du får tilgang til et unikt forum bare for dere som jobber med HR. Her kan "best practis" diskuteres med likesinnede og eksperter.

email

Fagsupport

Ønsker du ikke å dele problemstillingen i forum og i stedet ta det "en til en" med ekspert, kan du gjøre det via epost.

create

Maler og skjemaer

Du får en omfattende samling av epostmaler, brevmaler, avtalemaler og skjemaer. 

 

Bestill nå

- Lesetilgang kr 1 000 for første år. Veiledende pris er kr 1 236 pr. år.

- Lesetilgang og support kr 2 000 første år. Veiledende pris er kr 2 916 pr. år.

Skriv "Sykepengeordningen, Ny som lønnsmedarbeider" i kommentarfeltet, dersom du ikke ønsker support skriv også "Uten support" i kommentarfeltet. 

Tilbud på Lønn Info også, klikk her.

Innhold i Lønn Info:

 • Kontante lønnsytelser, honorarer og godtgjørelser
 • Naturalytelser
 • Utgifter dekket på tjenestereiser
 • Tjenesteutgifter dekket etter regning
 • Skille mellom arbeidsreiser og yrkesreiser
 • Utgiftsdekning til Pendlere
 • Forskuddstrekk og utleggstrekk
 • Arbeidsgiveravgift
 • Innrapportering på a-meldingen
 • Veiledning til a-meldingen
 • Statens særavtaler