Test deg selv: Sykdom og permittering i koronatiden

Våre fageksperter har de siste månedene svart på tusenvis av spørsmål fra fortvilte arbeidsgivere i en uoversiktlig periode. Endringene har vært mange og til dels kompliserte. I produktene vi presenterer nedenfor blir både regler og beste praksis for gjennomføring presentert. Føler du behov for bistand i denne spesielle perioden så ikke nøl med å ta kontakt.

Sykepengeordningen

Sykepengeordningen gir oversikt over regler som gjelder ved egen sykdom og barns sykdom, samt økonomiske rettigheter i forbindelse med fødsel og adopsjon. Her finner du midlertidige endringen knyttet til kovid-19 pandemien. 

 

Jeg vil lese mer om Sykepengeordningen

Arbeidsmiljøloven

Oppslagsverket Arbeidsmiljøloven gir utfyllende svar og forklaringer med praktisk eksempler rundt rettsreglene som gjelder mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, fra ansettelse til avslutning av arbeidsforhold. Her finner du de endrede permitteringsreglene knyttet til kovid-19 pandemien.

 Jeg vil lese mer om Arbeidsmiljøloven

Praktisk HR

Praktisk HR gjør deg i stand til å ta riktige beslutninger og gjennomføre vanskelige HR-prosesser smidig og effektivt.Hvordan gjennomføre endringer i organisasjonen etter covid-19 pandemien? Hvordan dere skal gå fram finner du i Praktisk HR.

 

Jeg vil lese mer om Praktisk HR