GRATIS WEBINAR:

Ledelse og oppfølging under koronakrisen

Korona-viruset har medført store endringer og omstillinger for en lang rekke virksomheter, ikke minst har mange har sett seg nødt til å permittere ansatte. Det har medført at hverdagen er snudd på hodet for de fleste og generelt råder en stor usikkerhet om fremtiden.

Dette stiller store krav til alle som jobber med HR. Hvordan kan man bidra til at virksomheten kommer seg gjennom krisen på en måte som tar  vare på de ansatte, både de som er permitterte og de som ikke er det?

Fredag 24. april kl. 10.00 skal Elina Bjørck, seniorrådgiver/partner i HR-huset, holde et webinar om dette temaet. Hun vil komme med praktiske råd og tips til hvordan HR kan sikre god ledelse og oppfølging i disse krevende korona-tider.

  • Hvordan leder man permitterte medarbeidere?
  • Hvordan sikrer man en forutsigbarhet for medarbeidere i en usikker tid?
  • Hvordan bidra til en best mulig hverdag for ledere og medarbeidere?

Tidspunkt: Fredag 24. april kl. 10.00

Varighet: 45 minutter (inkludert spørsmål og svar fra seerne)

Foredragsholder: Elina Bjørck, seniorrådgiver i HR-huset

Fyll inn opplysninger i skjemaet under for å melde deg på
Webinarholder: Seniorrådgiver/partner i HR-huset, Elina B. Bjørck

Elina Bjørck, seniorrådgiver/partner i HR-huset