Avstemming av regnskapet - digital utgave

Lær hvorfor og hvordan!


Abonnementspris info_outline kr 3 450,- Ordinær pris kr 3 950,-

Gå til bestilling

Avstemmingsarbeidet fra A-Å

Under dette liveseminaret fra Simployer lærer du deg avstemmingsarbeidet fra A til Å. Du får en praktisk og teoretisk innføring i avstemmingsarbeidets formål og utførelse.

Kurset gir deg også en helhetlig forståelse av regnskapspostenes sammenheng. Hvorfor vi avstemmer, og hva som skjer hvis vi ikke gjør dette korrekt.

Kurset er satt opp til erstatning for klasseromskurset som var planlagt med samme tema.

Du vil lære:

- Viktigheten av avstemminger – gir riktig balanse automatisk riktig resultat?
- Praktisk gjennomføring av avstemminger
- At det finnes fallgruver du ikke vil gå i – illustrert med virkelige eksempler
- Avstemmer og kontrollerer vi også det vi ikke ser direkte av regnskapet?

Praktisk informasjon

Kursholdere

Morten Thorkildsen

Morten har lang erfaring innen revisjon, regnskap, årsoppgjør og selskapsetableringer. Han jobber til daglig både som regnskapsfører/revisor og rådgiver innen regnskap/skatt/avgift. Han er utdannet ved Østfold distriktshøyskole og er registrert revisor og autorisert regnskapsfører.

Innledning og bakenforliggende bestemmelser

• Hvorfor avstemme?
• Sammenhengen balanse/resultat
• Krav til avstemminger i lovverket og GRFS
• Kundens interne rutiner – vår plikt som regnskapsfører i den sammenheng
• Grunnleggende regnskapsprinsipper – periodiseringer

Avstemming av kundefordringer

Vi ser på regelverket/krav som ligger bak og på praktisk løsning av avstemming. 

Vi kommer inn på både regnskapsmessige og skattemessige regler.

(Blir vi tidlig ferdig, fortsetter vi med neste punkt fra del 2)

Regelverk og praksis

- Avstemming av kontanter og bank
- Avstemming av langsiktig gjeld
- Avstemming av leverandørgjeld
- Avstemming av anleggsmidler
- Avstemming av varelager
- Avstemming av offentlige trekk og avgifter

Vi ser på regelverket/krav som ligger bak og på praktisk løsning av avstemming. 

Vi kommer inn på både regnskapsmessige og skattemessige regler.

- Forstår kunden nødvendigheten av avstemminger? – Avstemminger tar tid, hvordan begrunne det?
- Fradrag for inngående mva – gjennomgang av reglene for fradragsrett                      
- Forholdsmessig fradrag – hvem må tenke på dette, og hvordan løses det     
- Uttak – mva behandling ved uttak av varer og tjenester fra virksomheten

 Målgruppe

Regnskapsførere og regnskapsmedarbeidere

 Etterutdanning

Regnskapsfører: 7 t finansregnskap hvorav 3 t bokføringsregelverket

 Varighet

1 dag

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

arrow_drop_down_circle