HMS for verneombud og AMU-representanter - 40 timer

Lovpålagt opplæring for verneombud og AMU-representanter

Kurset gir deg en grundig innføring i HMS-arbeidet hvor juridiske rammer, ansvarsfordeling, rettigheter og plikter vil bli gjennomgått. Vi tar en gjennomgang av verneombudets rolle i de ulike HMS-temaene, og setter fokus på hvordan godt HMS-arbeid påvirker arbeidsmiljø og effektivitet. Kurset gjennomføres med en kombinasjon av tradisjonell klasseromsundervisning, gruppearbeid og individuelle oppgaver. Verktøy som kan benyttes i HMS-arbeidet vil bli presentert og gjennomgått.

Du vil lære:
- Hvilket ansvar og oppgaver du har som verneombud eller AMU-representant
- De viktigste HMS-rollene
- Om HMS-utfordringer på arbeidsplassen

Varighet:
Del 1: 5.-7. november
Del 2: 20. november
(4 dager + en dag med bransjetilpasset hjemmeoppgave)

Merk: Arbeidsmiljøloven sier at arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte, i utgangspunktet 40 timer. Dersom partene finner det hensiktsmessig basert på kompleksitet og risikoforhold, kan de avtale en kortere opplæringstid. Hvis virksomheten er bundet av tariffavtale, må partene i virksomheten rette seg etter det organisasjonene er blitt enige om. Infotjenester presiserer at den enkelte deltaker selv har ansvar for å avklare om dette kurset er tilstrekkelig for sin virksomhet.

Vi arrangerer også kurset HMS for verneombud og AMU-representanter - kontor og butikk.

 


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt stine.hildebrandt@simployer.com for informasjon om internkurs.


Kursdatoer

Abonnementspris kr 10 950,- info_outline
Ordinær pris kr 12 950,-

Velg sted og dato fra listen under.
Vi har dessverre ikke satt opp flere kursavholdelser dette semesteret, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon
om når kurset settes opp igjen.

 Målgruppe

Verneombud og AMU-representanter

 Varighet

4 dager + en dag med bransjetilpasset hjemmeoppgave

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Dag 1
Arbeidsmiljøloven og roller i HMS-arbeidet

- Arbeidsmiljøloven - formål og omfang - Ansvar og plikter for arbeidsgiver og arbeidstaker - Roller, oppgaver og ansvar for myndigheter, verneombud, arbeidsmiljøutvalget, bedriftshelsetjeneste, arbeidsgiver, arbeidstaker og mellomleder - Systematisk HMS-arbeid, internkontroll, avviksbehandling og handlingsplaner

Dag 2
Systematisk HMS-arbeid

- Fysiske arbeidsmiljøfaktorer: støy, vibrasjoner, ergonomi og arbeidslokaler - Kjemikalier: stoffkartotek og nytt regelverk for CLP merkesystem - Kontorlandskap - fordeler og utfordringer - Risikovurderinger som verktøy for HMS - Byggherreforskriften - ansvar og roller - sosial dumping

Dag 3
Psykososialt arbeidsmiljø, sykefravær og varsling

- Stress, mobbing og konflikthåndtering - Omorganiseringsprosesser - Varsling av kritikkverdige forhold - AKAN - Regelverk om sykefravær

Dag 4
Oppsummering av verneombudets hovedoppgaver

- Gjennomgang av oppgave - Repetisjon av de viktigste tema - Veien videre

Kursholdere

Anne Sandtorp

Simployer var så heldige å få Anne med på laget i 2011. Hun er utdannet ingeniør innen kjemiteknikk og prosesskjemi, med videreutdanning innen HMS. Anne har lang erfaring på HMS-området, og har innehatt både HMS-faglige funksjoner og lederstillinger innen landbasert Industri og bedrifts-helsetjeneste.
Les mer om Anne Sandtorp

arrow_drop_down_circle