HMS for verneombud og AMU-representanter - 40 timer

Lovpålagt opplæring for verneombud og AMU-representanter

Kurset gir deg en grundig innføring i HMS-arbeidet hvor juridiske rammer, ansvarsfordeling, rettigheter og plikter vil bli gjennomgått. Vi tar en gjennomgang av verneombudets rolle i de ulike HMS-temaene, og setter fokus på hvordan godt HMS-arbeid påvirker arbeidsmiljø og effektivitet. Kurset gjennomføres med en kombinasjon av tradisjonell klasseromsundervisning, gruppearbeid og individuelle oppgaver. Verktøy som kan benyttes i HMS-arbeidet vil bli presentert og gjennomgått.

Du vil lære:
- Hvilket ansvar og oppgaver du har som verneombud eller AMU-representant
- De viktigste HMS-rollene
- Om HMS-utfordringer på arbeidsplassen

Varighet:
Del 1: 5.-7. november
Del 2: 20. november
(4 dager + en dag med bransjetilpasset hjemmeoppgave)

Merk: Arbeidsmiljøloven sier at arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte, i utgangspunktet 40 timer. Dersom partene finner det hensiktsmessig basert på kompleksitet og risikoforhold, kan de avtale en kortere opplæringstid. Hvis virksomheten er bundet av tariffavtale, må partene i virksomheten rette seg etter det organisasjonene er blitt enige om. Infotjenester presiserer at den enkelte deltaker selv har ansvar for å avklare om dette kurset er tilstrekkelig for sin virksomhet.

Vi arrangerer også kurset HMS for verneombud og AMU-representanter - kontor og butikk.

 


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt therese.gram@infotjenester.no for informasjon om internkurs.


Kursdatoer

Abonnementspris kr 10 950,- info_outline
Ordinær pris kr 12 950,-

Velg sted og dato fra listen under.
Oslo 05.11.2019 kl 09.00 Meld på

 Målgruppe

Verneombud og AMU-representanter

 Varighet

4 dager + en dag med bransjetilpasset hjemmeoppgave

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Dag 1
Arbeidsmiljøloven og roller i HMS-arbeidet

- Arbeidsmiljøloven - formål og omfang - Ansvar og plikter for arbeidsgiver og arbeidstaker - Roller, oppgaver og ansvar for myndigheter, verneombud, arbeidsmiljøutvalget, bedriftshelsetjeneste, arbeidsgiver, arbeidstaker og mellomleder - Systematisk HMS-arbeid, internkontroll, avviksbehandling og handlingsplaner

Dag 2
Systematisk HMS-arbeid

- Fysiske arbeidsmiljøfaktorer: støy, vibrasjoner, ergonomi og arbeidslokaler - Kjemikalier: stoffkartotek og nytt regelverk for CLP merkesystem - Kontorlandskap - fordeler og utfordringer - Risikovurderinger som verktøy for HMS - Byggherreforskriften - ansvar og roller - sosial dumping

Dag 3
Psykososialt arbeidsmiljø, sykefravær og varsling

- Stress, mobbing og konflikthåndtering - Omorganiseringsprosesser - Varsling av kritikkverdige forhold - AKAN - Regelverk om sykefravær

Dag 4
Oppsummering av verneombudets hovedoppgaver

- Gjennomgang av oppgave - Repetisjon av de viktigste tema - Veien videre

Kursholdere

Anne Sandtorp

Infotjenester var så heldige å få Anne med på laget i 2011. Hun er utdannet ingeniør innen kjemiteknikk og prosesskjemi, med videreutdanning innen HMS. Anne har lang erfaring på HMS-området, og har innehatt både HMS-faglige funksjoner og lederstillinger innen landbasert Industri og bedrifts-helsetjeneste.
Les mer om Anne Sandtorp

arrow_drop_down_circle