E-læring: HMS for verneombud og AMU-representanter - 40 timer

Lovpålagt opplæring for verneombud og AMU-representanter


Abonnementspris info_outline kr 7 450,- Ordinær pris kr 8 950,-

Pris er ekskl. mva.

Dette e-læringskurset gir deg som verneombud eller AMU-representant HMS-opplæringen du trenger i henhold til lovverket. Kurset gir også overblikk og innføring i HMS-kravene til arbeidsgiver, samt innføring i hvordan gjennomføre arbeidet etter beste praksis.

Praktisk HMS og arbeidsmiljøarbeid er ikke bare regler, rutiner, rapportering og kontroller. Det handler egentlig om å være en ansvarlig og kvalitetsbevisst leder "en vanlig dag på jobben".

Dette kurset består av 5 timer e-læring og 1 dagssamling og er et fleksibelt, tidsbesparende og økonomisk gunstig undervisningstilbud. Innholdet i kurset tilsvarer 40-timers kurs for verneombud og AMU-representanter.

Kurset gir deg:

Om dette kurset

Kurset er et fleksibelt læringstilbud som inneholder 5 timer e-læring fordelt på 9 ulike moduler, samt en dagssamling 20. november 2019. Hver modul er utviklet og presentert av hver sin fagekspert. Det har en pedagogisk oppbygging og er en kombinasjon av tekst, bilder, film, animasjoner og oppgaver, som skal sikre god læring. 

Du får kursbevis når kurset er gjennomført som dokumentasjon på opplæringen.

Vi har også e-læringskurset HMS for verneombud og AMU-representanter - kontor og butikk og HMS for ledere.

Merk: Arbeidsmiljøloven sier at arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte, i utgangspunktet 40 timer. Dersom partene finner det hensiktsmessig basert på kompleksitet og risikoforhold, kan de avtale en kortere opplæringstid. Hvis virksomheten er bundet av tariffavtale, må partene i virksomheten rette seg etter det organisasjonene er blitt enige om. Infotjenester presiserer at den enkelte deltaker selv har ansvar for å avklare om dette kurset er tilstrekkelig for sin virksomhet.

Modul 1: Arbeidsmiljøloven (40 min)

- Roller, ansvar og oppgaver i HMS
- Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet
- Krav til arbeidsmiljøet
- Informasjon og drøfting
- Kontrolltiltak i virksomheten
- Varsling av kritikkverdig forhold
- Melding og registrering
- Arbeid av barn og unge
- Oppsummering og quiz
 
ved Ragni Myksvoll Singh, juridisk rådgiver HR og ledelse, Infotjenester AS

Modul 2: HMS-kultur (20 min)

- Ledelsens rolle og ansvar
- Hva er god HMS-kultur?
- Hvordan bygge og praktisere god HMS-kultur
- Oppsummering og quiz
 
ved Edvard Nesland, kursleder i HMS for Infotjenester AS, tidligere lederstillinger i privat og offentlig sektor

Modul 3: Internkontroll (40 min)

- Aktuelle standarder, sertifiseringer og kvalifiseringer
- Internkontrollforskriften (omgang, arbeidsmåte og oppskrift samt punkt 1-8 i praksis)
- Oppsummering og quiz
 
ved Anne Sandtorp, HMS-rådgiver, Infotjenester AS

Modul 4: Fysisk arbeidsmiljøfaktorer og ergonomi (30 min)

- Aktuelt lovverk
- Lys, støy og stråling
- Inneklima
- Verneinnretninger
- Fysisk krevende jobber
- Kjemikalhåndtering
- Ergonomi
- Muskelskjelettplager
- Tilrettelegging
- Oppsummering og quiz
 
ved Edvard Nesland, kursleder i HMS for Infotjenester AS, tidligere lederstillinger i privat og offentlig sektor

Modul 5: Kjemiske og biologiske faktorer (30 min)

- Håndtering av kjemikalier og kjemisk eksponering
- Generelt om biologiske faktorer
- Kartlegging, risikovurdering og oppfølging
- Oppsummering og quiz
 
ved Anne Sandtorp, HMS-rådgiver, Infotjenester AS

Modul 6: Beredskap (25 min)

- Førstehjelp
- Varsling, registrering og inmelding av personskader
- Beredskapsplan
- Industrivern
- Oppsummering og quiz
 
ved Anne Sandtorp, HMS-rådgiver, Infotjenester AS

Modul 7: Sykefravær – håndtering og oppfølging (40 min)

- Aktuelt lovverk
- Misforståelser om sykemelding
- Når oppstår sykefravær og hva er sykefravær
- Tilretteleggingsplikt og medvirkningsplikt
- Kontakt med lege, Nav og BHT i oppfølgingen
- Hvordan lage en god prosess for oppfølging
- Jobb i sykemeldingsperioden
- Oppfølging i ulike praktiske situasjoner
- Fravær fra arbeid ut over 12 måneder
- Oppsummering og quiz
 
ved Atle Torp, juridisk rådgiver HR og ledelse, Infotjenester AS

Modul 8: Psykososialt arbeidsmiljø (30 min)

- Aktuelt lovverk
- Psykososialt arbeidsmiljø
- Strukturert arbeid med psykososialt arbeidsmiljø
- Konflikter, mobbing og trakassering
- Fremtidens arbeidsmarked
- Oppsummering og quiz
 
ved Sveinung Røseid, HR-rådgiver og konsulent, tidligere HR-manager i Orkla

Modul 9: Rusmisbruk og spillavhengighet (35 min)

- Aktuelt lovverk
- Fakta, omfang og konsekvenser for arbeidsmiljøet
- Policy for rusmiddelbruk og spill
- Den nødvendige samtalen
- Hvordan skal arbeidsgiver tilby hjelp
- Oppsummering og quiz
 
ved Camilla Lynne Bakkeng, fagleder hos Akan kompetansesenter

 Målgruppe

Verneombud og AMU-representanter

 Etterutdanning

Innholdet i dette e-læringskurset, sammen med 1 dags samling, dekker behovet for lovpålagt opplæring

 Varighet

Ca. 5 timer med e-læring + 1 dagsamling

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kursdatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 7 450,- info_outline Ordinær pris kr 8 950,-
Vi har dessverre ikke satt opp flere kursavholdelser dette semesteret, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon
om når kurset settes opp igjen.

arrow_drop_down_circle