HMS for verneombud og AMU-representanter innen kontor og butikk

To dagers kurs tilpasset kontor- og butikkvirksomheter

Kurset gir deg en god innføring i verneombudenes og AMU-representantenes rolle og det systematiske HMS-arbeidet, med fokus på arbeidsplasser innen kontor og butikk. Du lærer om de ulike HMS-aktørenes plikter, roller og oppgaver. Vi tar blant annet for oss temaer som arbeidsglede, samarbeid, stress, vold og trusler, inneklima, ergonomi og sykefraværsarbeid. Kombinasjon av tradisjonell undervisning, diskusjoner og gruppearbeid gir lærerike og varierte kursdager.

Du vil lære om:

  • Hva det systematiske HMS-arbeidet skal inneholde
  • Hvilket ansvar og hvilke oppgaver du har som verneombud eller AMU-representant
  • Hvordan du kommer i gang i rollen din
  • Hvordan du kartlegger HMS-utfordringer på arbeidsplassen - avvikshåndtering- Hvordan du kan bidra positivt i arbeidsmiljøarbeidet ved konstruktiv samhandling både med ledelse og kollegaer
  • Hva HMS-kultur er, og hvordan du praktisk går fram om du får henvendelser fra kollegaer som "sliter" på jobben 
  • Hvordan du kan utgjøre en forskjell

Merk: Arbeidsmiljøloven sier at arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte, i utgangspunktet 40 timer. Dersom partene finner det hensiktsmessig basert på en forsvarlighetsvurdering av kompleksitet og risikoforhold, kan de avtale en kortere opplæringstid. Hvis virksomheten er bundet av tariffavtale, må partene i virksomheten rette seg etter det organisasjonene er blitt enige om. Infotjenester presiserer at den enkelte deltaker selv har ansvar for å avklare om dette kurset er tilstrekkelig for sin virksomhet.
 


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt stine.hildebrandt@simployer.com for informasjon om internkurs.


Kursdatoer

Abonnementspris kr 6 950,- info_outline
Ordinær pris kr 7 950,-

Velg sted og dato fra listen under.
Vi har dessverre ikke satt opp flere kursavholdelser dette semesteret, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon
om når kurset settes opp igjen.

 Målgruppe

Verneombud og AMU-representanter i kontor- og butikkvirksomheter, samt ledere som ønsker en grundigere innføring i HMS-arbeidet.

 Varighet

2 dager

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

09:00
Kursstart

Innledning - Hva er HMS?

HMS-kultur

- Hvordan bygger vi god HMS-kultur?
- Holdninger, atferd, kommunikasjon, informasjon
- Styringsrett, HMS-økonomi

Vernetjenestens rolle, oppbygging og rollefordeling

- Verneombudets ansvar, myndighet og oppgaver
- Arbeidsmiljøutvalgets (AMU) ansvar, myndighet og oppgaver
- Hvem gjør hva? Samspillet mellom verneombud, AMU, ledere, andre tillitsvalgte og andre HMS-funksjoner

12:00 - 13:00
Lunsj

Arbeidsmiljøloven – aktuelle forskrifter

- Gjennomgang av de viktigste kapitlene og paragrafene i arbeidsmiljøloven
- Ansvar og myndighet i HMS arbeidet
- Hvilke forskrifter det er viktige å kjenne til?

Omstillingsprosesser

- Verneombudets rolle
- Risikovurdering – påvirkning for arbeidstakerne

Skader og ulykker

- Varsling av skader og ulykker - hva skal det varsles om og hvem skal varsles?
- Hva er en ”alvorlig skade”, hva er viktig i akuttfasen og hva må man huske på å følge opp?

16:00
Avslutning dag 1

09:00
Kursstart

Sykefraværsoppfølging

- Sykefraværsarbeid - hva sier reglene og hvordan løses det i praksis?
- Funksjonsvurdering av arbeidstakere, tilrettelegging av arbeidsoppgaver

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø – gode nærværsfaktorer

- Lovverk og verneombudets rolle
- Faktorer som påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet
- Stress og utbrenthet
- Mobbing, konflikter og trakassering – herunder seksuell trakassering
- Vold og trusler
- Rus- og spillavhengighet (AKAN)
- Hvordan kan vi kartlegge det psykososiale miljøet?
- Hva er de positive sidene ved arbeidet?
- Hvordan kan vi alle bidra til det gode arbeidsmiljøet? Plikter og muligheter.
- Arbeid og diskusjon rundt gode nærværsfaktorer

12:00 - 13:00
Lunsj

Systematisk HMS-arbeid

- Kravene til systematisk HMS-arbeid / internkontroll
       - Hva er viktig for å få HMS-systemet til å bli et funksjonelt og brukervennlig verktøy?
       - Mål og handlingsplaner
       - Eksempler på kartlegginger, og hva er en risikovurdering?
- Hva slags risiko har vi i kontor- og butikkvirksomheter?
        - Avvik som forbedringsverktøy
        - Varsling av kritikkverdige forhold

Ergonomi

- Arbeidsbelastninger, spesielt for kontor- og butikkarbeid
- Krav til kontor- og butikkarbeidsplassen – utfordringer ved kontorlandskap
- Mulige tiltak for å minske belastningsskader
- Risikovurdering av ergonomiske forhold

Inneklima og fysisk arbeidsmiljø

- Symptomer og utfordringer knyttet til inneklima
- Hvilke faktorer er det viktig å kjenne til?
- Praktiske tips for undersøkelser, målinger og tiltak

Praktiske hjelpemidler i HMS-arbeidet

Oppsummering og veien videre

16:00
Avslutning

Innholdsbeskrivelsen og tidsangivelsene er veiledende.

Kursholdere

Edvard Nesland

Edvard har vært med oss som kursleder innenfor HMS-området siden 2007. Han har bakgrunn som næringssjef, daglig leder/HMS-rådgiver innen bedriftshelsetjeneste, samt ledererfaring fra næringsmiddelindustri, bank, forsikring og offentlig sektor. Han har innehatt en rekke styreverv. Som kursleder har han en praktisk tilnærming til det teoretiske stoffet og er dyktig i å skape engasjement blant kursdeltakerne.

Anne Sandtorp

Anne Sandtorp

Simployer var så heldige å få Anne med på laget i 2011. Hun er utdannet ingeniør innen kjemiteknikk og prosesskjemi, med videreutdanning innen HMS. Anne har lang erfaring på HMS-området, og har innehatt både HMS-faglige funksjoner og lederstillinger innen landbasert Industri og bedrifts-helsetjeneste.
Les mer om Anne Sandtorp

arrow_drop_down_circle