Streaming: Husk den årlige HMS-kontrollen

Sjekklisten du trenger

Inngår i abonnement på digitale kurs - HR

Har du gjort en vurdering av HMS-arbeidet ditt i 2019?

Vi viser deg hvordan du kan gjøre det i vårt 60 minutters digitale kurs – sendt direkte fra vårt studio.

Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) stiller nemlig krav til at det skal foretas en overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. De fleste ledere løser dette ved å ha en årlig systemgjennomgang/revisjon, hvor man vurderer hva som fungerer, hva man må endre og om lovverket eller andre forutsetninger har endret seg, eller vil endre seg.

En slik årlig gjennomgang er også en verdifull mulighet for øverste leder til å følge opp hvordan de oppgaver og plikter han/hun har ansvaret for ivaretas i bedriften, om de når de målene de har satt seg og planlegge nødvendige endringer.

Vår erfarne HMS-rådgiver Anne Sandtorp veileder deg gjennom punkt for punkt i Internkontrollforskriften, slik at du er godt rustet til HMS-gjennomgang i egen virksomhet.

Dette digitale kurset gir deg:

- Oversikt over hvilke krav lovverket stiller i forbindelse med en slik HMS-gjennomgang
- Konkrete eksempler og tips til gjennomføringen
- Egen sjekkliste med tilhørende spørsmål, som du kan tilpasse og bruke som verktøy ved gjennomgangen av egen virksomhet
- Svar på dine spørsmål som du stiller i kurs-chatten

Kursdatoer

Abonnementspris kr 990,- info_outline
Ordinær pris kr 1 250,-

Velg sted og dato fra listen under.
Studio 14.01.2020 kl 10.00 Avholdt

 Målgruppe

Kurset passer for deg som er ansvarlig for å gjennomføre intern gjennomgang eller følge opp denne. Aktuelle roller er ledere, verneombud, AMU-representanter, HR og andre fag- og støttefunksjoner.

 Varighet

1 time

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kursholdere

Anne Sandtorp

Simployer var så heldige å få Anne med på laget i 2011. Hun er utdannet ingeniør innen kjemiteknikk og prosesskjemi, med videreutdanning innen HMS. Anne har lang erfaring på HMS-området, og har innehatt både HMS-faglige funksjoner og lederstillinger innen landbasert Industri og bedrifts-helsetjeneste.
Les mer om Anne Sandtorp

arrow_drop_down_circle