Konferanse: Sykefraværsdagen 2020

Spesielt for deg som er leder med personalansvar eller arbeider innen HRGå til bestilling

Vi har justert temaene i konferansen og sender denne direkte på nett

Hva er sammenhengen mellom arbeidsmiljø og sykefravær? Det vil vi søke svar på gjennom flere perspektiver når vi gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer Sykefraværsdagen 2020.

Hvor sterkt påvirker kultur og ledelse fraværet? Vi ser på metodikk for å forebygge gjennom først å kartlegge og deretter igangsette de mest relevante forebyggingstiltakene.

I tillegg får vi besøk av fastlegen. Endelig skal vi høre legens stemme på en slik konferanse. Vi får høre om legens dilemma som gatekeeper til sykemelding, dilemma om tidsbruk per pasient, hvor mye tid som går til dokumentasjon og samarbeid med NAV og arbeidsgivere. Hvordan ønsker egentlig legen at kontakten med arbeidsgivere skal fungere? Hva tenker de om begrepene funksjonsevne og restarbeidsevne?

Vi lover en variert og lærerik dag. Meld deg på allerede nå og du sparer kr 500.

Du vil lære om:

Hvem passer konferansen for:

Ledere som har personalansvar og alle som jobber innen HR.

Tidspunkt:

Vi har justert temaene i konferansen og sender denne direkte på nett

Pris:

Abonnentpris kr 3 950*/Ordinær pris 4 450

*Abonnentpris gjelder for alle enkeltpersoner og ansatte i virksomheter som har et løpende kundeforhold med Simployer Infotjenester på faghjelp, håndbøker eller systemer. Ta kontakt med oss på telefon 69 97 17 00 eller e-post hvis du er usikker på om du har rett på abonnentpris.

Program:

Yngvars reseptfrie medisin: "Berre gjer da"

Sykefraværsdagens faste konferansier og PT Yngvar Andersen

Yngvar vil med stor innlevelse og store kroppsbevegelser fortelle om tiltak for å øke fysisk aktivitet blant ansatte i forskjellige norske virksomheter. Vi hører om målene som ble satt sammen med HR, og hvordan de fikk endret inaktivitet til mange små og store seire. Og kanskje viktigst.. Hva er erfaringen i etterkant. Har tiltak ført til varig endring, høyere livskvalitet og redusert sykefravær?   

 • Praktiske anbefalinger basert på bred erfaring fra oppdrag i norske virksomheter
 • Snu fokus fra de som allerede er aktive til de som sliter med å komme opp av sofaen


Yngvar Andersen er Sykefraværsdagens faste konferansier og PT. Han er treningsmotivator og folkekjær programleder fra NRK Puls. Dette er mannen som de siste ti årene har smilt, trent og gjort trening og en sunn livsstil både fristende og oppnåelig for veldig mange. Karen fra Sogn har en enkel, tydelig, ærlig og humørfylt måte å kommunisere på, og han holder pekefingeren veldig lavt. Yngvar mener at du bør anse trening som en jobb som må gjøres, og hans motto: "Berre gjer da", har hjulpet veldig mange ut av sofaen. Yngvar har studert på Norges idrettshøyskole.

Gjennom fastlegens stetoskop

Kaveh Rashidi, lege, forfatter og universitetslektor ved Universitetet i Oslo

Kaveh Rashidi vil fortelle om fastlegens rolle ifm sykmeldinger og sykefravær. Hvordan håndteres faktisk medarbeiderne dine når de oppsøker legen? Opplever legestanden et press om sykmelding som det påstås for tiden? Hvordan opplever legene rapporteringsplikt og medvirkningsplikt ift NAV?

 • En lege stiller en diagnose – hvordan forholder de seg til funksjonsevne?
 • Hvor grundig snakker samtaler man med pasienten om, type jobb, restarbeidsevne og tilpasninger?
 • Hva skal til for å sikre et bedre samarbeid mellom fastlege – NAV – sykmeldt – arbeidsgiver?

Vi setter av tid til samtale med Infotjenesters rådgivere og spørsmål fra salen i etterkant av foredraget

Kaveh Rashidi er lege, forfatter og universitetslektor ved Universitetet i Oslo der han selv har gjennomfør medisinsk embetseksamen. Han er også styremedlem i Amathea og i faggruppen for medisinsk uforklarlige plager i Legeforeningen. Han spesialiserer seg i allmennmedisin med grenspesialisering i psykiatri. 

Kaveh er en aktiv samfunnsdebattant med jevnlige opptredener i aviser, radio/podkasts og ikke minst live på scenen. Hans hjertesaker er folkehelse, psykisk helse, kvinnehelse, evidensbasert medisin, døden og sosiale ulikheter i helse - og som allmennlege har han bred og dyp forståelse for det norske helsevesenet. Han er kanskje mest kjent som lege på TV2-programmet Helsekontrollen. Eller som forfatter av bestselgende Manus om Anus fra 2018. Han er nå aktuell med sin nyeste bok "Kanskje du er frisk".

Psykisk helse - Sammen er vi mindre alene

Wenche Fredriksen, Human Capital & Diversity Lead i Accenture Norge

Wenche Fredriksen skal holde foredraget, «Sammen er vi mindre alene». Høsten 2000 møtte Wenche veggen hardt og brutalt, og var overbevist om at hun aldri ville klare å jobbe igjen. Veien tilbake til livet - og arbeidslivet - ble lang og krevende. Tilbake på arbeidsplassen, fikk hun anledning til å bruke sin innsikt til å utforme konkrete tiltak for hvordan jobbe med psykisk helse i praksis, både for å forebygge og sikre at folk som blir sykemeldt på grunn av psykiske lidelser klarer å komme seg tilbake til arbeidslivet igjen.

 • Konkrete råd om hvordan man som leder og arbeidsplass kan jobbe med psykisk helse i praksis.  
 • Lære om å agere og bry seg når medmennesker/kolleger sliter
 • Hvordan komme tilbake fra sykemelding pga psykiske lidelser – hva det er viktig at arbeidsgiver tenker gjennom og legger til rette

Vi setter av tid til samtale med Infotjenesters rådgivere og spørsmål fra salen i etterkant av foredraget

Wenche Fredriksen er Human Capital & Diversity Lead i Accenture Norge, med ansvar for lederutvikling, organisasjonsutvikling, mangfold og inkludering. Hun er en engasjert og fargerik dame, inspirert av livets opp og nedturer. Wenche bruker gjerne egne livserfaringen til å utfordre Accenture når det er nødvendig. Hun benyttes ofte som foredragsholder om Accentures mangfold og inkluderingsarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Wenche er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo.

En bra dag på jobb

Elisabeth Goffeng, PhD-stipendiat/seniorrådgiver ved kommunikasjonsavdelingen på Statens Arbeidsmiljøinstitutt

Elisabeth Goffeng vil presentere det STAMI-utviklede praktiske verktøyet som hjelper virksomheter med å utvikle arbeidsmiljøet.

 • Et praktisk verktøy hvor man ikke er avhengige av eksterne for å ta i bruk og får fullt utbytte
 • Opplegget er avhengig av at hver enkelt definerer sine spesifikke utfordringer og tiltak
 • Verktøyet er tilpasset utvalgte satsningsbransjer, men overføringsverdien er stor

Elisabeth Goffeng har forsket på helse- og sikkerhetsaspekter ved lange arbeidsdager i helsevesen og luftfart. Hun er prosjektleder for "En bra dag på jobb" - STAMIs praktiske verktøy som hjelper virksomheter med å utvikle arbeidsmiljøet.

Hvordan har vi det EGENTLIG på jobben?

Tor Åge Skagestad Eikerapen, psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi

Tor Åge skal med humor og innlevelse overbevise oss en gang for alle at et godt arbeidsmiljø – fremmer helse, motivasjon og prestasjoner. Vi får høre om at å få og ta ansvar, føle tilhørighet og å oppleve å være en viktig brikke i helheten – en følelse av uunnværlighet gjør noe med oss som mennesker og medarbeidere. Vi får en indre motivasjon, en inderlig driv til å bidra.

 • Arbeidsmiljø handler om både de fysiske og psykososiale rammebetingelsene vi omgis av på arbeidsplassen.
 • Kvaliteten på et arbeidsmiljø kan til en viss grad observeres, i form av sykefravær og skadestatistikk

Tor Åge Skagestad Eikerapen er en av landets mest brukte foredragsholdere innenfor psykologi, organisasjon og ledelse hvor han er kjent for stor innlevelse og masse humor i sine sceneopptredener. Tor Åge er spesielt opptatt av ledelse, endring og arbeidsmiljø – og hva som skal til for at mennesker har det bra på jobb, samtidig som de presterer på et høyt nivå. Han var foredragsholder også på fjorårets konferanse, da var temaet sykefraværsoppfølging av psykisk syke.

Sykmeldinger – om rettigheter og plikter

Berit Stokstad, juridisk rådgiver HR og ledelse i Simployer Infotjenester

Er løpet kjørt når sykmeldingen er et faktum, eller har vi fortsatt et (sam)handlingsrom?

 • Hva med sykmeldingen – fasit eller forslag?
 • Justering av sykmeldingsgrad

Berit er en av våre mest erfarne rådgivere. Hun har samarbeidet med Simployer siden oppstarten, og har vært med oss for fullt siden 1993. Hun er utdannet fra Sosialtrygdens fagskole, og har flere års erfaring fra ulike oppgaver i Trygdeetaten - fra saksbehandler til fungerende trygdesjef og prosjektleder.

Dilemmaer ved å jobbe hjemmefra når du hangler

Atle Torp, juridisk rådgiver HR og ledelse i Simployer Infotjenester

Det er en grense for restarbeidsevne. Det er en grense for å strekke seg for å levere. Noen ganger bør man resignere og krype til køys uten laptop på fanget og mobilen mot øret. Hvor går grensen for skjult sykefravær? Hvem eller hva avgjør hva som er greit?

 • Økonomisk kompensasjon innenfor lovverket
 • Avlastning eller stress?

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Simployer siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Sykefraværet må ned! - Når en "normal" sykefraværsprosent skal ytterligere reduseres

Anne Sandtorp, rådgiver HMS i Simployer Infotjenester

Vi hører gjerne om dem som har gjort en skikkelig jobb og fått redusert et skyhøyt sykefravær, men hva med alle de som ikke har så høyt fravær? For det første, hva er eller finnes det noe «normalt» fravær? Vet du noe om hva som har generert fravær tidligere, og er det noe av dette som kan forebygges ytterligere, oppdages tidligere eller følges opp bedre? 

 • Systematisk tilnærming gir oversikt
 • Å identifisere unødvendig fravær og mulige tiltak

Anne er utdannet ingeniør innen kjemiteknikk og prosesskjemi, med videreutdanning innen HMS. Anne har lang erfaring på HMS-området, og har innehatt både HMS-faglige funksjoner og lederstillinger innen landbasert Industri og bedrifts-helsetjeneste. Hun har vært rådgiver i Simployer Infotjenester siden 2011.

Konferansedatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 3 450,- info_outline Ordinær pris kr 3 950,-
arrow_drop_down_circle