Ny som HR-medarbeider

Kompetansen du trenger i HR-rollen

Dette kurset gir deg en god innføring i HR som fagfelt og sentrale HR-prosesser sett i lys av dagens arbeidsliv og de kravene det stiller. Kurstilbudet passer like godt for deg som arbeider alene, som for deg som er en del av et større HR-miljø. Det består av et dagskurs og et E-læringskurs.

Etter å ha gjennomført dette kurset vil du ha oversikt over HR-fagfeltet. Du har fått innsikt i ulike HR-roller og rollekonflikter som kan oppstå. Videre vil du ha lært mer om praktisk gjennomføring av sentrale HR-prosesser.

Dagskurset vil være en blanding av forelesning og deltakeraktivitet. Det legges opp til dialog og praktiske øvelser. Inkludert i kursprogrammet er tilgang til E-læringskurs om arbeidsmiljøloven.

På dette kurset får du:

  • Innsikt i hva som skal til for å lykkes som HR-medarbeider
  • En gjennomgang av sentrale HR-prosesser
  • Konkrete verktøy som du kan bruke i ditt daglige arbeid
  • Viktig kunnskap om arbeidsmiljøloven

Kursdatoer

Abonnementspris kr 4 950,- info_outline
Ordinær pris kr 5 450,-

Velg sted og dato fra listen under.
Vi har dessverre ikke satt opp flere kursavholdelser dette semesteret, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon
om når kurset settes opp igjen.

 Målgruppe

Nye HR-medarbeidere

 Varighet

1 dag

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kl. 09:00
Velkommen

HR-medarbeiderens rolle:

- Rolleforståelse og grensesnitt mot resten av organisasjonen
- Hva er forretningsorientert HR?
- Strategisk HR

Sentrale kjerneprosesser:

- Omdømmebygging (Employer Branding)
- Rekruttering fra A - Å
- Onboarding – hvordan ta imot nye medarbeidere og tilrettelegge for rask prestasjonsutvikling
- Prestasjon og belønning (Performance Management)
- Medarbeiderutvikling
- Endring og omstillingsarbeid – sett i lys av dagens arbeidslivsutfordringer
- Kulturarbeid- visjoner, verdier og samfunnsengasjement

Gjennomgang av utvalgte verktøy for å lykkes som HR-medarbeider

Noen eksempler kan være:
- Hvordan gi gode tilbakemeldinger
- Den "korrigerende" samtalen
- Hvordan prioritere HR-oppgavene i en hektisk hverdag
- Coaching-metodikk som lederstøtte

Oppsummering og avslutning av dagen

Kl. 16:00
Vel hjem

Pauser blir avviklet underveis og lunsj serveres mellom kl. 12:00-13:00

Kursholdere

Sveinung Røseid

Sveinung Røseid har mange års erfaring fra HR i teknologi, telekom og varehandel. Fra roller som HR-rådgiver, rekrutteringssjef og HR-direktør har han opparbeidet seg breddeerfaring fra HR, og spesialistkompetanse på felt som for eksempel rekruttering og utvelgelse. I dag jobber han som konsulent i eget selskap, hr Røseid. Her jobber han med å utvikle HR-prosesser hos oppdragsgivere.

arrow_drop_down_circle