Ny som HR-medarbeider

Kompetansen du trenger i HR-rollen

Dette kurset gir deg en god innføring i HR som fagfelt og sentrale HR-prosesser sett i lys av dagens arbeidsliv og de kravene det stiller. Kurstilbudet passer like godt for deg som arbeider alene, som for deg som er en del av et større HR-miljø. Det består av et dagskurs og et E-læringskurs.

Etter å ha gjennomført dette kurset vil du ha oversikt over HR-fagfeltet. Du har fått innsikt i ulike HR-roller og rollekonflikter som kan oppstå. Videre vil du ha lært mer om praktisk gjennomføring av sentrale HR-prosesser.

Dagskurset vil være en blanding av forelesning og deltakeraktivitet. Det legges opp til dialog og praktiske øvelser. Inkludert i kursprogrammet er tilgang til E-læringskurs om arbeidsmiljøloven.

På dette kurset får du:

  • Innsikt i hva som skal til for å lykkes som HR-medarbeider
  • En gjennomgang av sentrale HR-prosesser
  • Konkrete verktøy som du kan bruke i ditt daglige arbeid
  • Viktig kunnskap om arbeidsmiljøloven

Kursdatoer

Abonnementspris kr 4 950,- info_outline
Ordinær pris kr 5 450,-

Velg sted og dato fra listen under.
Oslo 29.04.2020 kl 09.00 Meld på

 Målgruppe

Nye HR-medarbeidere

 Varighet

1 dag

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kl. 09:00
Velkommen

HR-medarbeiderens rolle:

- Rolleforståelse og grensesnitt mot resten av organisasjonen
- Hva er forretningsorientert HR?
- Strategisk HR

Sentrale kjerneprosesser:

- Omdømmebygging (Employer Branding)
- Rekruttering fra A - Å
- Onboarding – hvordan ta imot nye medarbeidere og tilrettelegge for rask prestasjonsutvikling
- Prestasjon og belønning (Performance Management)
- Medarbeiderutvikling
- Endring og omstillingsarbeid – sett i lys av dagens arbeidslivsutfordringer
- Kulturarbeid- visjoner, verdier og samfunnsengasjement

Gjennomgang av utvalgte verktøy for å lykkes som HR-medarbeider

Noen eksempler kan være:
- Hvordan gi gode tilbakemeldinger
- Den "korrigerende" samtalen
- Hvordan prioritere HR-oppgavene i en hektisk hverdag
- Coaching-metodikk som lederstøtte

Oppsummering og avslutning av dagen

Kl. 16:00
Vel hjem

Pauser blir avviklet underveis og lunsj serveres mellom kl. 12:00-13:00

Kursholdere

Sveinung Røseid

Sveinung Røseid har mange års erfaring fra HR i teknologi, telekom og varehandel. Fra roller som HR-rådgiver, rekrutteringssjef og HR-direktør har han opparbeidet seg breddeerfaring fra HR, og spesialistkompetanse på felt som for eksempel rekruttering og utvelgelse. I dag jobber han som konsulent i eget selskap, hr Røseid. Her jobber han med å utvikle HR-prosesser hos oppdragsgivere.

arrow_drop_down_circle