Ny som lønnsmedarbeider – digital utgave

Praksis og nødvendig teori hånd i hånd.

Her får du en startpakke om lønn med garantert høy nytteverdi. Kurset tar utgangspunkt i en uutfylt lønnsslipp. Du lærer om lover og regelverk, og får tips om hvordan du som ny lønnsmedarbeider kan lage deg gode rutiner.

Vår dyktige rådgiver hjelper deg i løpet av kursets 4 deler med å fylle ut linje for linje i den fiktive lønnsslippen til «Ola Nordmann».

Etter å ha gjennomført dette digitale seminaret skal du føle deg trygg på å håndtere lønnskjøringer på egen hånd.

Kurset er for deg som er ny i faget, men kan også være en nyttig oppfriskning for deg som har erfaring med lønnsarbeid fra tidligere.

Kursopplegget er tilpasset nybegynnere med god tid til øvelser og repetisjon og læring av sammenhenger og helhetsforståelse.

Kurset er et heldigitalt tilbud til erstatning for våre stedbundne kurs om samme tema, men er også høyaktuelt for alle som foretrekker digital kompetanseheving i en hektisk hverdag

 

Dette lærer du:

 • Gode rutiner for behandling av lønn og ytelser
 • Korrekt behandling av lønnsarter
 • Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
 • Hvordan innrapportering på a-meldingen skal gjøres
 • Korrekt beregning av sykepenger
 • Opptjening og beregning av feriepenger
 • Hvordan behandle reiseregninger
 • Å skille mellom skattefrie og skattepliktige naturalytelser
 • Hvordan ivareta både oppbevaringskrav og personvern.
 • De viktigste momentene for å avstemme lønn mot regnskap

Praktisk informasjon:

Det digitale seminaret sendes direkte fra vårt studio. Kurset er firedelt. Hver del vil vare i 2 timer. Du får tilsendt rådgiverens presentasjon i forkant.

Det eneste du trenger for å gjennomføre det digitale seminaret er tilgang til internett og en pc, mobiltelefon eller et nettbrett med lydmulighet.

Dersom du har spørsmål underveis, sender du inn disse via vår livechat og får svar fra rådgiveren mot slutten av hver kursdel, slik at du får optimalt læringsutbytte om beste praksis.

Et opptak av liveseminaret er tilgjengelig for deg i 3 måneder etter kursgjennomføringen, og du kan laste ned et eget kursbevis i etterkant.

Innspilt digitalt innhold:

Du får i tillegg tilgang til digitale opptak av utvalgte fordypningsemner. Du har tilgang til disse videoene i 3 måneder fra kursdato:

 • Alt du trenger å vite om arbeidsgiverperioden
 • Alt du trenger å vite om egenmelding
 • Definisjon av pendling – hva kan arbeidsgiver dekke skattefritt?
 • Kompensasjonstillegg – hvem har krav på tillegget og hvordan beregnes det?
 • Fordypning om utenlandsreiser – forklarende eksempler med tidslinjer

Kursdatoer

Abonnementspris kr 7 950,- info_outline
Ordinær pris kr 8 950,-

Velg sted og dato fra listen under.
Studio 05.05.2020 kl 10.00 Avholdt

 Målgruppe

Nye lønnsmedarbeidere

 Varighet

4 x 2 timer

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Fastsetting av lønn og andre ytelser

- Avtaler regulerer lønnsfastsettelsen - ikke lover
- Gjennomgang av avlønningsformer som timelønn, provisjon og akkord
- Overtid - etter lov eller tariffavtale

Lønnsmedarbeiderens rolle

- Hvilke faste og variable lønnsdata må lønnsmedarbeideren ha kontroll på
- Hvordan kan gode rutiner gjøre lønnsarbeidet enklere
- Hvordan vil digitaliseringen påvirke lønnsfunksjonen fremover

Skattetrekk

- Hvilke ytelser er trekkpliktige
- Bruk av skattekort, for eksempel i tilknytning til tilleggsytelser
- Hvordan behandle krav om utleggstrekk

Arbeidsgiveravgift

- Hva utgjør beregningsgrunnlaget for arbeidsgiveravgift
- Hvordan finne korrekt avgiftssone ved ambulerende virksomhet

Innrapportering på a-meldingen

- Info om arbeidsforholdet, som type arbeidsforhold, start- og sluttdato
- Hvordan finne korrekt lønnbeskrivelse
- Hva må sammenstillingsoppgaven inneholde

Folketrygdens ytelser

- Arbeidsgivers betalingsplikt - lovfestede og avtalefestede plikter
- NAVs beregning av ytelsen - avgjørende for refusjon

Beregning av sykepenger

- Arbeidsgiverperiode - arbeidsgivers plikt til å betale sykepenger i 16 dager
- Opptjening og dokumentasjon - opptjening av rett til sykepenger og dokumentasjon ved sykdom
- Beregning av sykepenger - beregningsregler i folketrygdloven og tariffavtaler

Beregning av feriepenger

- Opptjening av feriepenger og feriepengegrunnlag
- Utbetaling av feriepenger og trekk i lønn
- Hvordan vurdere trekkplikten i feriepengene og tilleggsytelser

Ytelser i tabellform

- Vanlige ytelser som finnes i arbeidslivet
- Oversikt over grunnleggende lønnsbehandling av ytelsene

Reiseutgifter

- Utgiftsdekning på reiser med og uten overnatting
- Diett, refusjon eller faktura - hvilke regler gjelder
- Hvordan skal reiseutgifter dokumenteres

Utvalgte aktuelle lønnsytelser

- Skatteplikt og dokumentasjonskrav ved arbeidsgiverfinansiert utdanning
- Behandling av skatt og arbeidsgiveravgift ved lønn etter dødsfall

Naturalytelser

- Hvordan beskattes naturalytelser
- Aktuelle skattefrie naturalytelser – velferdstiltak og gaver
- Utvalgte skattepliktige naturalytelser - rabatter, fri bil og ekom

Dokumentasjon, oppbevaring og GDPR

- Minstekrav til oppbevaring av lønnsmateriale
- Hvordan ivareta personvernet og følge GDPR

Avstemming mot regnskap

- De viktigste forskjellene mellom periodisering i lønns- og finansregnskapet
- Hvor finner vi lønnsutgiftene i regnskapet
- En kort gjennomgang av hvordan lønn avstemmes mot regnskapet

Kursholdere

Espen Øren

Espen startet som rådgiver hos Simployer i 2011. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon, og har tidligere arbeidserfaring fra Skatteetaten, og som revisor og økonomicontroller.
Les mer om Espen Øren

Atle Torp

Atle Torp

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Simployer siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.
Les mer om Atle Torp

arrow_drop_down_circle