Streaming: Nye regler om varsling av kritikkverdige forhold

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2020

Nyhetsseminar om de nye reglene om varsling

Nye regler om varsling i arbeidsmiljøloven vil tre i kraft 1. januar 2020. Endringene som kommer innebærer blant annet at innholdet i begrepene "kritikkverdige forhold", "forsvarlig fremgangsmåte" og "gjengjeldelse" blir lovfestet.

Det er viktig, både for virksomhetene og for samfunnet, at arbeidstakere sier fra om kritikkverdige forhold. For å sikre at arbeidstakere benytter varslingsretten, er det viktig at arbeidsgiver legger til rette for en god varslingskultur.

Varslingssaker kan videre være krevende å håndtere. Derfor er det viktig å ha klart for seg hvilke regler som gjelder for varsling på arbeidsplassen og ha gode rutiner for intern varsling.

I dette direktesendte kurset vil vår erfarne rådgiver på arbeidsrett, Ragni Myksvoll Singh, gå gjennom endringene som kommer.

I tillegg vil hun gå nærmere gjennom hva et varsel egentlig er og hvordan arbeidsgiver bør håndtere varslingssaker. Du vil også få tildelt et forslag på hvordan en varslingsrutine kan utformes.

Lær mer om

 • Regelendringens betydning for deg som arbeidsgiver
 • Hva er forskjellen mellom varsling og andre former for klager/avvik
 • Hva er forsvarlig fremgangsmåte ved varsling
 • Et konkret forslag til gode rutiner for håndtering av varslingsaker

Program

 • Endringer i reglene om varsling fra 1. januar 2020
 • Formålet med reglene om varsling
 • Retten til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten
  • Hva som regnes som kritikkverdige forhold
  • Forskjellen mellom varsling og andre former for klager/avvik
  • Hvem er omfattet av varslingsreglene
 • Forsvarlig fremgangsmåte ved varsling
  • Hva som regnes som forsvarlig fremgangsmåte ved varsling
 • Vern mot gjengjeldelse ved varsling
  • Hva som regnes som gjengjeldelse
  • Oppreisning og erstatning ved brudd på forbudet mot gjengjeldelse
 • Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling
 • Taushetsplikt ved varsling til offentlige myndigheter

Hva får du med streaming?
- Se kurset direkte hjemme eller på kontoret
- Mulighet til å stille spørsmål underveis i direktesenindingen
- Tilgang til sendingen i 3 måneder

Du trenger kun pc/mobil/nettbrett med lyd og tilgang til internett.

Kursdatoer

Abonnementspris kr 1 250,- info_outline
Ordinær pris kr 1 450,-

Velg sted og dato fra listen under.
Vi har dessverre ikke satt opp flere kursavholdelser dette semesteret, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon
om når kurset settes opp igjen.

 Målgruppe

Ledere/HR/HMS-ansvarlige/tillitsvalgte/verneombud

 Varighet

1,5 time

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kursholdere

Ragni Myksvoll Singh

Ragni er en av våre fageksperter innen HR & ledelse. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har god erfaring fra statlig forvaltning. Ragni har ca. fire år bak seg i Statens landbruksforvaltning (Landbruksdirektoratet) og ca. tre år i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).
Les mer om Ragni Myksvoll Singh

arrow_drop_down_circle