Personopplysninger i arbeidsforhold

Har du kontroll på de ansattes personopplysninger?

Leser du ansattes e-poster?

Mange virksomheter opplever usikkerhet omkring hva som er en korrekt og god praksis i henhold til EUs personvernforordning (GDPR) og personopplysningsloven fra 2018.  Det dreier seg både om hvordan ivareta arbeidsgivers plikter og muligheter til kontrolltiltak samt arbeidstakers rettigheter.

Innsamling og behandling av personopplysninger om ansatte starter i rekrutteringsprosessen og fortsetter gjennom hele ansettelsesperioden. Det behandles også alltid personopplysninger etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Hvordan behandler du disse dataene?

I et stadig mer digitaliserte arbeidsliv, vil innføring av for eksempel kontrolltiltak på arbeidsplassen føre til at personopplysninger samles inn og brukes i høyere grad enn tidligere. Det er derfor viktig å kjenne til hva regelverket sier om overvåking av blant annet kjøretøy, e-post, telefonbruk eller arbeidslokalet.

NB! Vi dekker ikke arkivloven og offentlighetsloven i dette kurset. Så dersom du er fra statlig eller kommunal sektor, så vil du ikke få en komplett oversikt da vi kun gjennomgår personopplysningsloven og personvernforordningen

Lær det du trenger om:

  • når arbeidsgiver kan behandle personopplysninger
  • hvor lenge de ulike personopplysningene kan lagres i virksomheten
  • regler rundt innsyn og sletting
  • hvem som kan få tilgang til de ulike personopplysningene
  • når arbeidsgiver kan iverksette et kontrolltiltak

 


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt therese.gram@infotjenester.no for informasjon om internkurs.


Kursdatoer

Abonnementspris kr 4 450,- info_outline
Ordinær pris kr 4 950,-

Velg sted og dato fra listen under.
Vi har dessverre ikke satt opp flere kursavholdelser dette semesteret, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon
om når kurset settes opp igjen.

 Målgruppe

For deg som er leder eller jobber med HR/personal

 Etterutdanning

5 t rettslære

 Varighet

5 timer

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

10:00
Kursstart

Kurset varer fra 10:00 til 15:00. Det vil avvikles pauser og lunsj i løpet av dagen.

Innledning om personvern

- Kort om regelverket
- Hva er personopplysninger?
- Personvernprinsipper
- Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)
- Behandlingsgrunnlag
- Roller og ansvar

Personvern i forbindelse med rekruttering

- Hvordan behandle personopplysninger ved rekruttering?
- Bakgrunnssjekk ved rekruttering, herunder innhenting av politiattest, kredittvurdering, personlighetstester og innhenting av helseopplysninger
- Søkers rettigheter, herunder rett til informasjon om behandling av personopplysninger og innsyn i egne opplysninger

Administrasjon og oppfølging av ansettelsesforholdet

- Hva kan lagres i personalmappen?
- Kan arbeidsgiver publisere personopplysninger om ansatte?
- Personopplysninger på e-post
- Utlevering av personopplysninger til andre
- Innsyn i lønnsopplysninger
- Arbeidstakers rettigheter, herunder rett til informasjon om behandling av personopplysninger og innsyn i egne opplysninger

Oppbevaring av personopplysninger

- Lagring av personopplysninger ved rekruttering, under ansettelsesforholdet og etter at arbeidstaker har sluttet
- Tilgangsstyring og informasjonssikkerhet

Kontroll og overvåking av arbeidstakere

- Når kan arbeidsgiver iverksette et kontrolltiltak overfor arbeidstakerne?
- Gjenbruk av personopplysninger til andre formål
- Ulike kontrolltiltak, herunder innsyn i e-post, adgangskontroll, GPS og sporing av yrkesbiler og kameraovervåking på arbeidsplassen

15:00
Kurset avsluttes

Kursholdere

Ragni Myksvoll Singh

Ragni er en av våre fageksperter innen HR & ledelse. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har god erfaring fra statlig forvaltning. Ragni har ca. fire år bak seg i Statens landbruksforvaltning (Landbruksdirektoratet) og ca. tre år i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).
Les mer om Ragni Myksvoll Singh

Camilla Schie-Veslum

Camilla Schie-Veslum

Som rådgiver og engasjerende kursleder ble Camilla med på laget hos Simployer i 2012. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i arbeidsrett. Hun har erfaring som advokatfullmektig og som rådgiver i Utdanningsdirektoratet og i Eidsberg kommune.
Les mer om Camilla Schie-Veslum

Hans Gjermund Gauslaa

Hans Gjermund Gauslaa

Hans Gjermund er en erfaren rådgiver som har vært tilknyttet Simployer og arbeidsrettsområdet siden 1996. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har 6 års erfaring som saksbehandler og byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet.
Les mer om Hans Gjermund Gauslaa

arrow_drop_down_circle