Personopplysninger i arbeidsforhold

Dette må arbeidsgiver kjenne tilGå til bestilling

Har du kontroll på de ansattes personopplysninger?

Mange virksomheter opplever usikkerhet omkring hva som er en korrekt og god praksis i henhold til EUs personvernforordning (GDPR) og personopplysningsloven fra 2018.  Det dreier seg både om hvordan ivareta arbeidsgivers plikter og arbeidstakers rettigheter.

Innsamling og behandling av personopplysninger om ansatte starter i rekrutteringsprosessen og fortsetter gjennom hele ansettelsesperioden. Det behandles også alltid personopplysninger etter at arbeidsforholdet er avsluttet.

I et stadig mer digitaliserte arbeidsliv, vil innføring av for eksempel kontrolltiltak på arbeidsplassen føre til at personopplysninger samles inn og brukes i høyere grad enn tidligere. Det er derfor viktig å kjenne til hva regelverket sier om overvåking av blant annet kjøretøy, e-post, telefonbruk eller arbeidslokalet.

Lær det du trenger om:

 


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt therese.gram@infotjenester.no for informasjon om internkurs.


Kursholdere

Ragni Myksvoll Singh

Ragni er en av våre fageksperter innen HR & ledelse. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har god erfaring fra statlig forvaltning. Ragni har ca. fire år bak seg i Statens landbruksforvaltning (Landbruksdirektoratet) og ca. tre år i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).
Les mer om Ragni Myksvoll Singh

Camilla Schie-Veslum

Camilla Schie-Veslum

Som rådgiver og engasjerende kursleder ble Camilla med på laget hos Infotjenester i 2012. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i arbeidsrett. Hun har erfaring som advokatfullmektig og som rådgiver i Utdanningsdirektoratet og i Eidsberg kommune.
Les mer om Camilla Schie-Veslum

10:00
Kursstart

Kurset varer fra 10:00 til 15:00. Det vil avvikles pauser og lunsj i løpet av dagen.

Innledning om personvern

- Kort om regelverket
- Hva er personopplysninger?
- Personvernprinsipper
- Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)
- Behandlingsgrunnlag
- Roller og ansvar

Personvern i forbindelse med rekruttering

- Hvordan behandle personopplysninger ved rekruttering?
- Bakgrunnssjekk ved rekruttering, herunder innhenting av politiattest, kredittvurdering, personlighetstester og innhenting av helseopplysninger
- Søkers rettigheter, herunder rett til informasjon om behandling av personopplysninger og innsyn i egne opplysninger

Administrasjon og oppfølging av ansettelsesforholdet

- Hva kan lagres i personalmappen?
- Kan arbeidsgiver publisere personopplysninger om ansatte?
- Personopplysninger på e-post
- Utlevering av personopplysninger til andre
- Innsyn i lønnsopplysninger
- Arbeidstakers rettigheter, herunder rett til informasjon om behandling av personopplysninger og innsyn i egne opplysninger

Oppbevaring av personopplysninger

- Lagring av personopplysninger ved rekruttering, under ansettelsesforholdet og etter at arbeidstaker har sluttet
- Tilgangsstyring og informasjonssikkerhet

Kontroll og overvåking av arbeidstakere

- Når kan arbeidsgiver iverksette et kontrolltiltak overfor arbeidstakerne?
- Gjenbruk av personopplysninger til andre formål
- Ulike kontrolltiltak, herunder innsyn i e-post, adgangskontroll, GPS og sporing av yrkesbiler og kameraovervåking på arbeidsplassen

15:00
Kurset avsluttes

 Målgruppe

For deg som er leder eller jobber med HR/personal

 Etterutdanning

5 t rettslære

 Varighet

5 timer

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kursdatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 4 450,- info_outline Ordinær pris kr 4 950,-
Få plasser Bergen 09.04.2019 kl 10.00 - kl 15.00
Meld på Oslo 28.02.2019 kl 10.00 - kl 15.00
Meld på Oslo 04.06.2019 kl 10.00 - kl 15.00
Meld på Stavanger 10.04.2019 kl 10.00 - kl 15.00

arrow_drop_down_circle