Praktisk arbeidsrett

Kritiske do's and dont's for arbeidsgiver

Ansettelsesforholdet fra rekruttering til avslutning

Kurset guider deg gjennom mange av de praktiske arbeidsrettslige problemstillingene som dukker opp i arbeidsforholdet. Du lærer hvor grensene går når det gjelder arbeidsgivers rett til å gjøre endringer i arbeidstakers arbeidsoppgaver, arbeidstid, arbeidsted og økonomiske vilkår. Dette er ikke uten videre enkle øvelser i praksis.

På kurset får du også viktige avklaringer på de rammene arbeidsmiljøloven og ferieloven stiller opp med hensyn til blant annet arbeidstid, fortrinnsrett, prøvetid, midlertidig ansettelse, kontrolltiltak, ferieavvikling og oppsigelse.

Kurslederen er juridisk rådgiver i Infotjenester og har lang erfaring med å avdekke fallgruver og presentere gode løsninger på de områdene som er viktige for arbeidsgiver.

Lær mer om:

- Hvordan du lager en god arbeidsavtale eller må endre den
- Vanskeligheter rundt avslutting av arbeidsforhold i prøvetid
- I hvilke tilfeller arbeidstaker kan ansettes midlertidig 
- Hva som skjer med ferien når den ansatte er syk
- Den ansatte kan sies opp på grunn av sykefravær eller ikke


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt therese.gram@infotjenester.no for informasjon om internkurs.


Kursdatoer

Abonnementspris kr 4 950,- info_outline
Ordinær pris kr 5 450,-

Velg sted og dato fra listen under.
Oslo 28.11.2019 kl 09.00 Meld på

 Målgruppe

Deg som jobber med HR/personal eller er HR-/personalansvarlig, men ikke i statlig sektor

 Etterutdanning

Regnskapsfører: 7 t rettslære Revisor: 7 t annet

 Varighet

1 dag

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

09:00
Kursstart

Det vil bli avholdt pauser underveis. Lunsj er mellom 12:00 - 13:00.

Styringsretten og viktige avklaringer

Endringer i arbeidsforholdet

- Hvilke endringer kan arbeidsgiver gjøre i arbeidsoppgaver, arbeidstid, arbeidssted og goder?

Ansettelse

- Hvilke opplysninger kan du ikke spørre arbeidssøkere om
- Kan arbeidsgiver ansette hvem han/hun vil?
- Er det noen som har fortrinnsrett?
- Forbud mot diskriminering
- Kan arbeidstaker ansettes midlertidig?
- Betydningen av prøvetid
- Krav til arbeidsavtalen

Organisering av arbeidet og oppfølging av arbeidstaker

- Kontrolltiltak
- Viktige regler om arbeidstid og overtid
- Rammer for ferieavvikling
- Bruk av advarsler

Opphør av arbeidsforhold

- Oppsigelse pga. arbeidstakers forhold
- Oppsigelse og sykdom
- Formelle krav til oppsigelse, avskjed og suspensjon

16:00
Kurset avsluttes

Kursholdere

Ragni Myksvoll Singh

Ragni er en av våre fageksperter innen HR & ledelse. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har god erfaring fra statlig forvaltning. Ragni har ca. fire år bak seg i Statens landbruksforvaltning (Landbruksdirektoratet) og ca. tre år i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).
Les mer om Ragni Myksvoll Singh

arrow_drop_down_circle