Innføring i regnskap

- En praktisk introduksjon til fagetGå til bestilling

Grunnopplæring i regnskap, skatt og merverdiavgift

På dette kurset får du grunnleggende innføring i regnskap, skatt og merverdiavgift slik at du kan utføre praktiske regnskapsoppgaver. Du lærer hvordan et regnskap er bygd opp og hva slags dokumentasjon som finnes i regnskapet. I tillegg får du en innføring i merverdiavgiftsloven, bokføringsloven og skatteloven.

For å forsterke læringen av de forskjellige temaene, løser deltakerne praktiske oppgaver på egenhånd og i grupper.

Du vil lære mer om:

 


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt stine.hildebrandt@simployer.com for informasjon om internkurs.


Kursholdere

Morten Thorkildsen

Morten har lang erfaring innen revisjon, regnskap, årsoppgjør og selskapsetableringer. Han jobber til daglig både som regnskapsfører/revisor og rådgiver innen regnskap/skatt/avgift. Han er utdannet ved Østfold distriktshøyskole og er registrert revisor og autorisert regnskapsfører.

09:00
Regnskapsplikten/bokføringsplikten

- Hvilke regler må vi som fører regnskap forholde oss til?
- Forskjellen mellom å være regnskapspliktig kontra bokføringspliktig
- Regnskapsprinsipper

10:15
Resultatregnskapet og balansen

- Hvilken informasjon gir resultatregnskapet og balansen oss?
- Debet og kredit
- I hvilken periode skal vi ta med inntektene og kostnadene - periodisering
- Eksempler og oppgaver

12:00
Lunsj

13:00
Kontoplan/kontering

- Oppbyggingen av kontoplanen i regnskapet
- Hva er kontering? Må vi kontere?

13:30
Dokumentasjon

- Hva slags dokumentasjon finnes i regnskapet?
- Hvordan dokumentere registreringer vi gjør i regnskapet?
- Lovpålagt rapportering

15:00
Avstemminger

- Hva er avstemming? - Hvorfor gjør vi det? - Når gjøres det?
- Avstemming av driftsmidler, varer, kontanter, bank og kundefordringer

16:00
Avslutning dag 1

Tidspunktet for temaene kan bli justert.

09:00
Merverdiavgiftsreglene

- Hvordan er merverdiavgiften bygd opp?
- Utgående merverdiavgift og inngående merverdiavgift
- Avgiftspliktig, avgiftsfri eller avgiftsunntatt salg av varer og tjenester

10:15
Fakturering av varer og tjenester

- Hva beregnes merverdiavgift av?
- Hvilken merverdiavgiftssats brukes ved fakturering?
- Import og eksport av varer og tjenester. Hvordan beregne og dokumentere innførselsavgift?

11:15
Inngående merverdiavgift

- Hvordan fungerer fradragsretten for inngående merverdiavgift?
- Når får man fradragsrett for inngående merverdiavgift?
- I hvilke tilfeller mister man denne fradragsretten, og når kan man få delvis fradrag?
- Merverdiavgiftsreglene om persontransport, velferdstiltak og gaver.

12:00
Lunsj

13:00
Aktivering eller kostnadsføring?

- Når skal kjøp registreres på balansen, og når skal det kostnadsføres direkte?
- Hva er forskjellen mellom å velge de ulike metodene?
- Hvordan bokføres det?

14:15
Påkostning eller vedlikehold?

- Hvordan behandle fakturaer som gjelder reparasjoner, ombygginger av maskiner, biler eller bygg?
- Kan man velge å balanseføre eller kostnadsføre direkte?

15:10
Velferdstiltak og representasjon

- Hva er velferdstiltak og hva er representasjon?
- Hva er vilkårene for at det skal være et velferdstiltak for de ansatte?
- Hvordan skal dette behandles i regnskapet?

16:00
Kurset avsluttes

Tidspunktet for temaene kan bli justert.

 Målgruppe

Nye regnskapsmedarbeidere med liten erfaring i praktisk regnskapsarbeid

 Varighet

2 dager

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kursdatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 6 950,- info_outline Ordinær pris kr 7 950,-
Vi har dessverre ikke satt opp flere kursavholdelser dette semesteret, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon
om når kurset settes opp igjen.

arrow_drop_down_circle