Reiseregninger og reiseutgifter

Lær om reisereglene

Det har aldri vært så mange runder med endringer, reversering av endringer, presiseringer og korrigeringer for reiseutgifter og diett som vi har sett de siste årene. Nå virker endelig det meste å være på plass. Alle som jobber med reiser og reiseregninger og kontroll/attestering av disse, trenger en grundig oppdatering.

Dette kurset er et kinderegg. Deltakerne får i aller høyeste grad "3 ting på en gang". De får et høyrelevant tradisjonelt klasseromskurs, digitale fordypningsvideoer og oppsummering fra studio. Alt for at hver deltaker skal sitte igjen med mest mulig faktisk læring.

Du vil lære mer om:

- De mange regelendringene det siste året – få oversikt og kontroll!
- Forutsetning for korrekt diettberegning – lær de nye overskuddsberegningene!
- Å beregne måltidsfradrag i forbindelse med påbegynte døgn
- Hvordan beregne korrekt diett når du beveger deg mellom land
- Vilkår for skattefri dagdiett – hvor lite må du faktisk reise?

Innspilt digitalt innhold

Du får tilgang til digitale opptak av utvalgte fordypningsemner og emner som erfaringsvis kun er relevant for enkelte deltakere.

Følgende videoer er tilgjengelig for deltakerne i 3 måneder fra din kursstart:
- Definisjon av pendling – hva kan arbeidsgiver dekke skattefritt?
- Kompensasjonstillegg – hvem har krav på tillegget og hvordan beregnes det?
- Fordypning om utenlandsreiser – forklarende eksempler med tidslinjer
- Spesielt for stat – økonomiske vilkår ved endret tjenestested

Digital oppsummeringsdag

28. mai kl 09.00, når alle kurs er gjennomført våren 2020, vil vi arrangere en felles ca. 2 timers oppsummeringsøkt fra Infotjenesters studio. For å forsterke innlæringen vil et kurs-gjennomgripende case bli oppsummert, de viktigste læringspunktene blir repetert, og du vil også få en «siste sjanse» til å få besvart dine spørsmål via chat.

 


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt stine.hildebrandt@simployer.com for informasjon om internkurs.


Kursdatoer

Abonnementspris kr 5 450,- info_outline
Ordinær pris kr 5 950,-

Velg sted og dato fra listen under.
Vi har dessverre ikke satt opp flere kursavholdelser dette semesteret, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon
om når kurset settes opp igjen.

 Målgruppe

Lønnsmedarbeidere, regnskapsførere og andre personer som behandler og attesterer reiseregninger.

 Etterutdanning

Regnskapsfører: 7 t skatte-/avgiftsrett. Revisor: 7 t skatt

 Varighet

1 dag

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kl. 09:00
Innledning om dekning av reiseutgifter

- Hvordan er det vanlig å dekke reiseutgifter
- Hva er statens særavtale          

Kl. 09:30
Bilgodtgjørelse

- Hvilken strekning kan du kreve godtgjørelse for
- Hvor stor andel er trekkpliktig
- Dokumentasjonskrav 

Kl. 10:00
Pause

Kl. 10:15
Skillet mellom arbeidsreiser og yrkesreiser

- Hva er forskjellen mellom et fast og ikke-fast arbeidssted
- Hvilke unntak gjelder for håndverkere og lignende
- Hvilke regler gjelder for de som har flere arbeidssteder

Kl. 11:00
Pause

Kl. 11:15
Diett uten overnatting

- Statens særavtale vs. skatteregler
- Hva kan gis ved rutinemessige reiser

Kl. 12:00
Lunsj

Kl 13:00
Diett med overnatting

- Hvordan beregne diett i Norge og i utlandet
- Spesielt om påbegynte døgn
- Hvordan gjennomføres måltidstrekk  

Kl. 13:45
Pause

Kl. 14:00
Diett med overnatting fortsetter

Kl. 14:45
Pause

Kl. 15:00
Nattillegg

- Når kan ansatte kreve nattillegg
- Vilkår for trekkfritak

Kl. 15:15
Refusjon

- Hvordan dokumentere utlegg
- Hvor mye kan dekkes trekkfritt
- Hva er et godkjent bilag

Kl. 16:00
Kurset avsluttes

Tidspunktene for temaene kan bli justert.

Kursholdere

Øivind Elvestad

Øivind har lang fartstid som rådgiver og inspirerende kursleder hos Simployer. Han er utdannet fra BI og Skatteetatskolen, og har vært ligningssjef både i Vestby og Ski.
Les mer om Øivind Elvestad

Johnny Nymark

Johnny Nymark

Johnny har vært en engasjerende bidragsyter hos Simployer helt siden 80-tallet. Han er utdannet skatterevisor, og har bakgrunn fra både Skatteetaten og som lærer og undervisningsleder ved skatteetatskolen.
Les mer om Johnny Nymark

arrow_drop_down_circle