Reiseregninger og reiseutgifter

Nye regler - viktig faglig oppdateringGå til bestilling

Det har aldri vært så mange runder med endringer, reversering av endringer, presiseringer og korrigeringer for reiseutgifter og diett som vi har sett det siste året. Nå virker endelig det meste å være på plass! Alle som jobber med reiser og reiseregninger og kontroll/attestering av disse, trenger en grundig oppdatering.

Skattemyndighetene prioriterer kontroll på dette området, og det avdekkes ofte feil. Feilbehandling kan medføre etterberegning av skatt og arbeidsgiveravgift. På kurset lærer du hvordan du unngår slike problemer ved at vi løser praktiske oppgaver underveis.

Du vil lære mer om:

- De nye reglene for diett
- Statens særavtaler for reiser i Norge og i utlandet
- Korrekt behandling av reiseregninger og reiseutgifter
- Hva de ansatte har krav på og hva som er skattefritt 
- Oppdaterte satser og skatteregler

 


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt therese.gram@infotjenester.no for informasjon om internkurs.


Kursholdere

Øivind Elvestad

Øivind har lang fartstid som rådgiver og inspirerende kursleder hos Infotjenester. Han er utdannet fra BI og Skatteetatskolen, og har vært ligningssjef både i Vestby og Ski.
Les mer om Øivind Elvestad

Johnny Nymark

Johnny Nymark

Johnny har vært en engasjerende bidragsyter hos Infotjenester helt siden 80-tallet. Han er utdannet skatterevisor, og har bakgrunn fra både Skatteetaten og som lærer og undervisningsleder ved skatteetatskolen.
Les mer om Johnny Nymark

09:00
Innledning/forventningsavklaring

- Hvordan arbeidsgiver kan dekke reiseutgifter
- Skatteregler ved dekning av reiseutgifter

10:15
Losjiutgifter ved reiser i Norge og utlandet

- Statens særavtaler og skatteregler
- Dekning av overnattingsutgifter ved oppdrag i Norge (herunder nattillegg)
- Dekning av losjiutgifter etter regning i utlandet

11:10
Diett for reiser uten overnatting - NYE REGLER

- Hvordan vi bruker statens særavtaler riktig
- Forholdet mellom statens særavtaler og de nye skattereglene
- Innrapportering på a-meldingen

12:00
Lunsj

13:00
Diett for reiser med overnatting

- Hvordan vi bruker statens særavtaler riktig
- Spesielt om reiser til utlandet
- Trekk- og avgiftsreglene ved utbetaling av diett for reiser med overnatting

16:00
Avslutning dag 1

Tidspunktet for temaene kan bli justert.

09:00
Tilbakeblikk på dag 1

09:10
Viktig å vite ved reiser mellom ulike tidssoner

10:15
Refusjon av utgifter etter regning

- Nødvendige tjenesteutgifter dekket etter regning
- Hvor mye kan dekkes skattefritt etter bilag
- Levering av elektroniske bilag
- Refusjon av elektroniske flybilletter

12:00
Lunsj

13:00
Transportutgifter og merutgifter ved opphold utenfor hjemmet

- Kjøregodtgjørelse etter statens særavtale
- Skillet mellom arbeidsreise og yrkesreise
- Hvordan kan arbeidsgiver dekke utgifter til reise mellom hjem og ulike arbeidssteder skattefritt
- Dekning av merutgifter for pendlere

15:40
Oppsummering og avslutning

16:00
Kurset avsluttes

Tidspunktet for temaene kan bli justert.

 Målgruppe

Lønnsmedarbeidere, regnskapsførere og andre personer som behandler og attesterer reiseregninger.

 Etterutdanning

Regnskapsfører: 14 t skatte-/avgiftsrett. Revisor: 14 t skatt

 Varighet

2 dager

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kursdatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 5 450,- info_outline Ordinær pris kr 5 950,-
Vi har dessverre ikke satt opp flere kursavholdelser dette semesteret, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon
om når kurset settes opp igjen.

arrow_drop_down_circle