Sykefravær, permisjon og ferieavvikling for HR

Alt du trenger å vite om fraværshåndtering

HR-medarbeidere må ha oppdatert kompetanse om ansattes rettigheter og plikter i forbindelse med fravær fra jobb. Dette gjelder planlagte fravær som permisjoner og ferie, men også fravær det ikke kan planlegges for, som sykefravær og fravær ved barns og nære pårørendes sykdom.

HR-medarbeidere er ledelsens rådgiver når det gjelder interne retningslinjer og regelverk om hvordan man skal håndtere og følge opp alle typer fravær Kurset gir deg dybdekunnskapen du trenger. Kurslederne benytter flere illustrerende case som diskuteres i plenum, slik at deltagerne får optimalt læringsutbytte om beste praksis.

Du lærer mer om:

  • Fravær i gråsonen – Hvilke situasjoner gir rett til sykepenger?
  • Folketrygdlovens ytelser knyttet egen sykdom, barns sykdom og pleie av nærstående
  • Bestride sykmelding – Prosessen arbeidsgiver må håndtere korrekt
  • Styringsretten relatert til permisjoner
  • Smart ferieplanlegging


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt stine.hildebrandt@simployer.com for informasjon om internkurs.


Kursdatoer

Abonnementspris kr 4 950,- info_outline
Ordinær pris kr 5 450,-

Velg sted og dato fra listen under.
Vi har dessverre ikke satt opp flere kursavholdelser dette semesteret, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon
om når kurset settes opp igjen.

 Målgruppe

HR/personalmedarbeidere

 Etterutdanning

Regnskapsfører: 7 t rettslære Revisor: 7 t annet

 Varighet

1 dag

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

09:00
Kursstart

Sykefravær

- Rettigheter og plikter – om egenmelding og sykmelding
- Krav som stilles til den syke – om medvirkning i oppfølging
- Krav som stilles til arbeidsgiver – om tilrettelegging og inkludering
- Krav som kan stilles lege og NAV som hjelpere

Permisjon

- Ta styringen ved permisjoner der det er mulig
- Lovfestede permisjoner:
  - Svangerskap fødsel og adopsjon
  - Utdanningspermisjon
  - Omsorg for barn og pleie av pårørende
  - Offentlige verv og religiøse høytider
  - Militær og siviltjeneste
- Velferdspermisjoner:
  - Lege, tannlege, blodgivning og oppstart skole/barnehage
  - Velferdspermisjoner er ikke lovregulert
  - Hva er vanlig å godta – hva er beste praksis?

Ferie

- Arbeidsgivers styringsrett - Er det smart å alltid benytte den?
- Vektingen: Medarbeidernes ønsker/forventning vs. virksomhetens behov
- Kan ansatte motsette seg ferie?
- Har den ansatte krav på overføring av ferie eller ferie på forskudd?

16:00
Kurset avsluttes

Det blir avholdt pauser underveis og lunsj serveres kl. 12:00 - 13:00

Kursholdere

Jørgen Brostrøm

Jørgen kom til Simployer i desember 2016. Han har en bachelorgrad med fordypning i Statsvitenskap fra Høgskolen i Østfold, og har tidligere jobbet som rådgiver i NAV.
Les mer om Jørgen Brostrøm

arrow_drop_down_circle