Sykepenger, foreldrepenger og feriepenger for lønnsmedarbeideren

Bli oppdatert på regelverk og beste praksis

Få din faglige oppdatering

Kurset gir deg en faglig oppdatering i regelverket knyttet til sykepenger, foreldrepenger og feriepenger med utgangspunkt i en lønnsmedarbeiders hverdag. Vi tar for oss praktiske eksempler og aktuelle blanketter du som lønnsmedarbeider må forholde deg til.

Du vil lære:

  • Hvordan beregne arbeidsgiverperiode slik at du sikrer refusjon fra riktig tidspunkt
  • Å få oversikt over hvilke refusjonsmuligheter arbedisgiver har fra NAV
  • Siste nytt om NAVs digitalisering av skjemaer og søknader. Deriblant inntektsmelding, sykmelding og søknad om foreldrepenger
  • Hvordan de nye beregningsreglene for sykepenger og foreldrepenger skal håndteres

 


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt stine.hildebrandt@simployer.com for informasjon om internkurs.


Kursdatoer

Abonnementspris kr 4 950,- info_outline
Ordinær pris kr 5 450,-

Velg sted og dato fra listen under.
Vi har dessverre ikke satt opp flere kursavholdelser dette semesteret, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon
om når kurset settes opp igjen.

 Målgruppe

Lønnsmedarbeidere

 Etterutdanning

Regnskapsfører: 7 t rettslære Revisor: 7 t annet

 Varighet

1 dag

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

09:00
Grunnleggende vilkår for rett til sykepenger

- Når har man rett til sykepenger? - Når bortfaller retten til sykepenger?

10:10
Beregning av arbeidsgiverperioden

- Når starter en arbeidsgiverperiode? - Flere korte sykefravær – kan de slås sammen til en arbeidsgiverperiode? - Hva utløser opptjening av en ny arbeidsgiverperiode? - Arbeidsavklaringspenger og sykepenger - Hvordan sikre refusjon fra NAV

11:10
Sykepenger og feriepenger

- Ferieavvikling ved sykdom - Opptjening av feriepenger ved sykdom - Sykepenger og utenlandsopphold

12:00
Lunsj

13:00
Arbeidstakers rettigheter og plikter under sykefraværet

- Krav til bruk av egenmelding og sykmelding - Hvordan beregne og utbetale sykepenger?

13:30
Fravær og betaling ved barns sykdom

- Bruk av egenmelding ved barn/barnepassers sykdom - Når skal arbeidsgiver betale og hvilke situasjoner ligger utenfor betalingsplikten?

14:30
Fravær og betaling ved fødsel og adopsjon

- Mødrekvote - fedrekvote - fellesperiode - vilkår for 15 ukers kvote - Foreldrepenger og feriepenger - Ferieavvikling ved foreldrepermisjon - Opptjening av feriepenger under permisjon

15:15
Feriepenger

- Grunnlaget for feriepenger - Timelønnede og månedslønnede

16:00
Kurset avsluttes

Tidspunktet for temaene kan bli justert.

Kursholdere

Jørgen Brostrøm

Jørgen kom til Simployer i desember 2016. Han har en bachelorgrad med fordypning i Statsvitenskap fra Høgskolen i Østfold, og har tidligere jobbet som rådgiver i NAV.
Les mer om Jørgen Brostrøm

arrow_drop_down_circle