Sykepenger, foreldrepenger og feriepenger i koronatider - digital utgave

Oppdater deg faglig med koronaendringer

Få din faglige oppdatering

Dette liveseminaret gir lønnsmedarbeidere en faglig oppdatering i regelverket knyttet til sykepenger, foreldrepenger og feriepenger. Vår dyktige rådgiver gir deg siste nytt om rettigheter en har til sykepenger og omsorgspenger ved barns sykdom i forbindelse med koronakrisen.

Vi går igjennom praktiske eksempler og aktuelle digitale søknader og skjemaer du må forholde deg til i hverdagen.

Du vil lære:

  • Hvordan beregne arbeidsgiverperiode slik at du sikrer refusjon fra riktig tidspunkt
  • Siste nytt om NAVs digitalisering av skjemaer og søknader. Deriblant digital inntektsmelding, sykmelding og søknad om foreldrepenger
  • Hvordan de nye beregningsreglene for sykepenger og foreldrepenger skal håndteres
  • Hvilke krav som kan stilles til ansatte mht. egenmelding og digital sykmelding
  • Hvilke krav som oppstår ved sykdom i ferie
  • Hvilke krav den ansatte har til uttak av foreldrepenger deriblant krav til oppdeling og utsettelses av uttak

Praktisk informasjon

Det digitale seminaret sendes direkte fra vårt studio. Kurset er delt i 2 deler. Hvert delkurs varer i 2 timer.

Det eneste du trenger for å gjennomføre det digitale seminaret er tilgang til internett og en pc, mobiltelefon eller et nettbrett med lydmulighet.

Dersom du har spørsmål underveis, sender du inn disse via vår livechat og får svar fra rådgiveren mot slutten av liveseminaret, slik at du får optimalt læringsutbytte om beste praksis.

Et opptak av liveseminaret er tilgjengelig for deg i 3 måneder etter kursgjennomføringen, og du kan laste ned et eget kursbevis.

Kursdatoer

Abonnementspris kr 3 950,- info_outline
Ordinær pris kr 4 450,-

Velg sted og dato fra listen under.
Studio 03.06.2020 kl 10.00 Avholdt

 Målgruppe

Lønnsmedarbeidere

 Etterutdanning

Regnskapsfører: 4 t rettslære Revisor: 4 t annet

 Varighet

2 x 2 timer

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Grunnleggende vilkår for opptjening av arbeidsgiveransvar

- Når oppstår arbeidsgiveransvaret
- I hvilke tilfeller mister man retten og må gjennom ny opptjening

Hvordan beregne arbeidsgiverperioden ved sykdom

- Oppstart og forløp av en arbeidsgiverperiode
- Hvordan beregne en periode der du har flere korte fravær
- Reglene for opptjening av rett til ny arbeidsgiverperiode
- Syk utover maksdato og arbeidsgiveransvar

Hvordan beregne og utbetale sykepenger?

- Beregning av sykepenger i arbeidsgiverperioden
- Refusjoner fra NAV utover arbeidsgiverperioden

Melde og dokumentasjonsplikt

- Opptjening av rett til egenmelding
- Telling av egenmeldingsdager og tilfeller, IA eller ikke IA
- Digital sykmelding

Sykefravær og ferie

- Syk før og under ferien
- Rett til sykepenger der sykdom oppstår i ferie
- Sykepenger under opphold i utlandet

Forpliktelser til betaling når ansattes barn eller nærstående blir syke

- Opptjening av rett til «sykt barn- dager»
- I hvilke tilfeller foreligger det rettigheter
- Rett til egenmelding og krav til legeerklæring
- Arbeidsgivers mulighet for refusjon

Foreldrepenger ved fødsel og adopsjon

- Digital søknad om foreldrepenger
- Fordeling av stønadsperioden, mødrekvote, fedrekvote og fellesperiode
- Utsettelse og gradering av foreldrepenger
- Ferieavvikling i foreldrepermisjon

Feriepenger

- Utbetaling av feriepenger. Timelønn og månedslønn

Kursholdere

Atle Torp

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Simployer siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.
Les mer om Atle Torp

arrow_drop_down_circle