Logo og profil for Infotjenester og Simployer

Her finner du Infotjenesters (inkl. Simployer) profilhåndbok/designmanual, samt logoer for nedlasting.


Profilhåndbok

I profilhåndboken ser du hvordan Infotjenester og Simployer skal fremstå utad. Her beskrives bl.a. korrekt bruk av logoer, farger og hvilke skrifttyper som skal benyttes. Dokumentet oppdateres jevnlig.

Hovedlogo Infotjenester

Simployer-logoHar du spørsmål knyttet til logoer eller profilmanual, send en e-post til cecilie.hauge@infotjenester.no.