Vi gjør det enkelt å være en god arbeidsgiver


Simployer Group 
har det siste året gjennomført omfattende aktivitet for å rigge virksomheten for videre vekst og skalnerbarhet. Konsernets tjenestetilbud er nå harmonisert, og den juridiske strukturen er tilpasset fremtidige vekstambisjoner i et internasjonalt marked. I desember 2019 gikk Ferd inn som ny majoritetseier i selskapet. 
Her finner du oss:

Simployer AS

Org.nr: 986 419 454 
Fakturaadresse: Kalnesveien 5, 1712 Grålum 
Faktura-e-post Norge: invoiceNO@simployer.com 
Tlf. Norge: +47 69 97 17 00 

Sarpsborg (headquarter) 
Besøksadresse: Kalnesveien 5, 1712 Grålum 

Kristiansund 
Besøksadresse: Pilotveien 2, 6517 Kristiansund N

 

Simployer Solutions AS

Org.nr.: 921 407 025 
Fakturaadresse: invoicesolutions@simployer.com 
Besøksadresse:Kalnesveien 5, 1712 Grålum 
Sentralbord:69 97 17 00 

 

Simployer Group

Org.nr.: 937 475 918   
Fakturaadresse: invoicegroup@simployer.com
Besøksadresse: Kalnesveien 5, 1712 Grålum 

 

Simployer AB

Org.nr.: 556566-2508
Fakturaadresse: Simployer AB, Box 17103, 402 61 Göteborg 
Faktura-e-post: invoiceSE@simployer.com 
Kontakt: infoSE@simployer.com 

Stockholm 
BesøksadresseTorsgatan 13, 111 23 Stockholm 

Gøteborg
Besøksadresse: Lille Waterloogatan 8, 415 02 Göteborg

 

Simployer Tech Polska

Gdansk 
Org.nr.: 5842752832 
Besøksadresse: Grunwaldzka 186, 80-266 Gdansk 
Telefon: (+48) 600 266 337