Sponsing

Simployer tror på at aktivitet og kreativitet utfordrer og bygger gode relasjoner og skaper gode team. Våre verdier er personlige, kompetente og nyskapende. Vi ønsker gjennom vår sponsing å støtte prosjekter og foreninger som deler våre verdier.

Sponsorobjektene som blir valgt ut må bidra med synlig profilering, holde sportslig- og kunstnerisk kvalitet, nettverksbygging og profesjonalitet i sponsoratet. Vi sponser store og små helter med fokus på lokal tilknytning og vekst. Vi konsentrerer oss om få store sponsorater slik at breddeidretten og kulturen kan spire og gro og skape gode lagspillere i fremtiden.

 

Kriterier for sponsing

Vi mottar daglige henvendelser om sponsorsamarbeid og sponsorbidrag. Til tross for at de fleste av disse er gode prosjekter som vi gjerne skulle støttet, har vi ikke mulighet til det. Gjennom vår sponsorstrategi har vi inngått større og langsiktige samarbeidsavtaler med utvalgte partnere og vi bidrar primært i områdene hvor vi har kontorer.

For at søknaden skal bli behandlet, må den være sendt gjennom vår sponsorportal (se skjema nederst), og ikke direkte til ansatte i Infotjenester-gruppen.


Vi deler ut midler to ganger i året. Februar og oktober. De som blir tildelt midler, blir kontaktet om dette.